You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PROBLEM OF SOCIAL PARTNERSHIP IN SANITATION OF INDUSTRIAL CONDITIONS AT ENTERPRISES PRODUCING REFRACTORY MATERIALS

3(23) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.03.028

Lastkov D.1, Michailova T.1, Klimenko A.1, Schiadko W.2, Mangula A.3, Saranov W.4

PROBLEM OF SOCIAL PARTNERSHIP IN SANITATION OF INDUSTRIAL CONDITIONS AT ENTERPRISES PRODUCING REFRACTORY MATERIALS

1Gorky Donetsk National Medical University
2Maryino Sanitary-epidemiological Station 3Artyomovsk Sanitary-epidemiological Station 4Volnovakha Sanitary-epidemiological Station

Full article (PDF), RUS

The questioning of workers of main occupations at enterprises of refractory materials production was conducted. A subjective assessment on the effect of industrial hazardous factors of work-related and the general environment on the workers’ health was given, agreed by main factors, with the results of attestation of workplaces.

Keywords: questioning, refractory materials production, industrial hazards, work-related hazards, environmental conditions

References

  1. Lastkov D. O. Otsenka vrednykh proizvodstvennykh faktorov sub"yektivnym metodom (na primere pred¬priyatiy, vypuskayushchikh ogneupory) / Lastkov D. O., Mikhaylova T V. // Ukr. zhurn. z problem meditsini pratsí.- 2006.- No 2.- S. 41-44. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.041
  2. Mikhaylova T. V. Preduprezhdeniye professio¬nal'nykh zabolevaniy na ogneupornykh predpriyatiyakh / Mikhaylova T. V., Arykh A. M., Kosolap G. I. // Novyye ogneupory.- 2003.- No 6.- S. 62-64.
  3. Mikhaylova T V. Gigiyena truda na predpriyatiyakh po proizvodstvu ogneuporov / Mikhaylova T V. // Ukr. zhurn. z problem meditsini pratsí. - 2005.- No 2.- S. 71-79.
  4. Problemy gigiyeny truda v ogneupornom proizvodstve / [Lastkov D. O., Mikhaylova T. V., Partas O. V., Plitnichenko O. V.] // Aktual'ní problemi gígíêni pratsí, profesíynoí̈ patologíí̈ í medichnoí̈ yekologíí̈ Donbasu: Zbírnik statey.- Donets'k: Kashtan, 2005.- S. 52-55.
  5. Zarubina N. P. Lichnyye prava rabochikh i sluzhashchikh / Zarubina N. P. // Pravovedeniye.- 1983.- No 1.- S. 48-54.
  6. Teoriya i metodologiya issledovaniy sotsial'nykh problem / Pod. red. R S. Grinberga, T V.Chubarovoy; Institut mezhdunarodnykh ekonomicheskikh i politicheskikh issledovaniy RAN.- M.: Nauka, 2005.- 189 s.
  7. Politika sotsial'nogo partnerstva: rossiyskiy i zarubezhnyy opyt / Pod. red. Kargalovoy M. V., Krylova K. D.- M., 2003.- 205 s.
  8. Gerasimenko A. N. Meditsinskaya statistika: uchebnoye posobiye.- M.: OOO «Meditsinskoye infor-matsionnoye agenstvo», 2007.- 480 s.