You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PROBLEMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AT SMALL ENTERPRISES

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Kundiev Y. I., Chernyuk V. I.

PROBLEMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AT SMALL ENTERPRISES

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kiev

Full article (PDF), UKR

An analysis of development of the small enterprise in Ukraine has been made. There have been determined problems, related to medical care of employees at small enterprises. New tasks, standing before the sanitary and epidemiological service, related to implementation of the sanitary supervision in new conditions of the socio-economic development of industrial and agricultural productions in Ukraine have been discussed.

Key words: occupational health, small enterprises, problems, sanitary and epidemiological service

References

  1. Varnaliy Z. S. Male pidpryyemnytstvo: osnovy teoriyi i praktyky / Z. S. Varnaliy.- K.: Znannya, 2001.277 s.
  2. Varnaliy Z. S. Rehionalʹna polityka spryyannya rozvytku maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini / Z. S. Varnaliy, A. P. Pavlyuk // Stratehichna panorama.- 2004.- No 3.- S. 79.
  3. Hospodarsʹkyy Kodeks Ukrayiny // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.- 2003.- No 18-22.
  4. Diyalʹnistʹ malykh pidpryyemstv: Statystychnyy zbirnyk.- K., 2009.- S. 27.
  5. Diyalʹnistʹ malykh pidpryyemstv: Statystychnyy zbirnyk.- K., 2008.- S. 45.
  6. Zakon Ukrayiny “Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya”.
  7. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavnu pidtrymku maloho pidpryyemnytstva”.
  8. Malyy i seredniy biznes u poshukakh mistsya v stratehiyi ekonomichnoho zrostannya v Ukrayini: Zb. nauk. statey / za red. YA. A.Zhalila.- K.: Alʹterpres, 2002.- S. 36.
  9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny ”Pro tymchasovi obmezhennya shchodo zdiysnennya zakhodiv derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarsʹkoyi diyalʹnosti na period do 31 hrudnya 2010 roku”, No 502.
  10. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2007 rik / za red. O. H. Osaulenka.- K. : Konsulʹtant, 2007.- S. 288.
  11. Occupational Safety and Health Convention.- 1981.- C. 155, С. 8.