You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PROBLEMS OF TERMS: SUCCESSFULNESS, PRODUCTIVITY, POTENCY, EFFECTIVENESS OF WORK ACTIVITY IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL HEALTH OF WORK

4(24) 2010

DOI xxxxxxxx

Kalnysh V. V.

PROBLEMS OF TERMS: SUCCESSFULNESS, PRODUCTIVITY, POTENCY, EFFECTIVENESS OF WORK ACTIVITY IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL HEALTH OF WORK

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), RUS

A very important question about adequacy and standardization in the use of terms «successfulness, productivity, potency and efficiency» of work activity is discussed. It is underlined that the availability of the general opinion about interpretation of these terms will allow to better understand the work activity as it is and to better communicate between scientists and special¬ists in the field of occupational health and physiology of work. It is found that each of the mentioned terms has its specificity of interpretation. However, all of them are used for characterization of human work ability. The successfulness of work is the most abstract and general judgement, which is directly related with terms «productivity, potency and effectiveness» of the activity. An approach has been proposed for quantitative and standardized assessment of the activity potency.

Key words: work ability, successfulness, productivity, potency, effectiveness, work activity

References

 1. Bayevskiy R M. Prognozirovaniye sostoyaniy na grani normy i patologii / R. M. Bayevskiy.- M.: Meditsina, 1979.- 298 s.
 2. Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya, 1976.- M.: Izd-vo «Sovetskaya entsiklopediya».- T. 24(1).- 607 s.
 3. Bodrov V. A. Nadezhnost' kak sistemnoye svoystvo cheloveka-operatora / V. A. Bodrov // Psikhologiya professional'noy deyatel'nosti. Teoreticheskiye i prikladnyye problemy.- M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN».- S. 125-136.
 4. Voytenko A. M. K voprosu o professional'noy nadezhnosti letchika / A. M. Voytenko, V. A. Ponomarenko // Voyenno-meditsinskiy zhurnal.- 1993.- № 5.- S. 51-53.
 5. DSTU 2293-99. Okhorona pratsí. Termíni ta viznachennya osnovnikh ponyat'.- K.: Derzhstandart Ukraí̈ni, 1999.- 19 s.
 6. Il'in Ye. P. Psikhofiziologiya sostoyaniy cheloveka / Ye. P. Il'in.- SPb., 2005.- 412 s.
 7. Kal'nish V. V. K voprosu ob opredelenii ponyatiy rabotosposobnost' i trudosposobnost' / V. V. Kal'- nish // Ukr. zhurn. z probl. meditsini pratsí.- 2009.- № 1.- S. 13-22.
 8. Korobchans'kiy V. O. Psikhogígíêna: ukraí̈ns'ko- rosíys'kiy tlumachniy slovnik / V. O. Korobchans'kiy, M. A. Lísova.- Kharkív: VPP «Kontrast», 2008.- 292 s.
 9. Korogodin V. I. Informatsiya i fenomen informatsii / V. I. Korogodin.- Pushchino: AN SSSR, 1991.- S. 22-24.
 10. Krupnov A. I. Psikhologicheskiye problemy issledovaniya aktivnosti cheloveka / A. I. Krupnov // Voprosy psikhologii.- 1984.- № 6.- S. 75-82.
 11. Lomov B. F. Chelovek i tekhnika: Ocherki inzhenernoy psikhologii / B. F. Lomov.- M.: Sov. radio, 1966.- 464 s.
 12. Mashin V. A. Psikhicheskaya nagruzka, psikhicheskoye napryazheniye i funktsional'noye sostoyaniye operatorov sistem upravleniya / V. A. Mashin // Voprosy psikhologii.- 2007.- № 6.- S. 86-96.
 13. Navakatikyan A. O. Fiziologiya i gigiyena umstvennogo truda / A. O. Navakatikyan, V. V. Kryzhanov- skaya, V. V. Kal'nish.- K.: Zdorov'ya, 1987.- 152 s.
 14. Nadezhnost' i effektivnost' v tekhnike: Spravochnik / Red. sovet: V. S. Avduyevskiy (pred.) i dr.-M.: Mashinostroyeniye, 1986.- T. 1: Metodologiya. Organizatsiya. Terminologiya.- 224 s.
 15. Ogarkov A. A. Effektivnost': sposoby yeye opredeleniya i dostizheniya / Ogarkov A. A. // Kadry predpriyatiya.- 2008.- № 8.- S. 15-18.
 16. Problema effektivnosti v sovremennoy nauke. Metodicheskiye aspekty.- Kishinev: «Shtiintsa», 1985.256 s.
 17. Rodina O. A. O ponyatii uspeshnost' trudovoy deyatel'nosti / O. A. Rodina // Vest. Mosk. Un-ta Ser. 14.- Psikhologiya.- 1995.- № 3.- S. 60-67.
 18. Sistemi menedzhmentu yakostí. Osnovní polozhennya í slovnik (ISO 9000:2005, IDT): DSTU ISO 9000:2007.- [Chinniy víd 2007-09-03].- K.: Derzhstandart Ukraí̈ni, 2007.- 29 s.
 19. Statisticheskiy slovar' / Pod red. M. A. Koroleva.- M.: Finansy i statistika, 1989.- 623 s.
 20. Stepanov A. V. O terminologii i protsessnom podkhode / A. V. Stepanov // Standarty i kachestvo.- 2007.- № 1.- S. 84-88.
 21. Teoriya upravleniya. Terminologiya.- M.: Nauka, 1988.- Vyp. 107.- 56 s.
 22. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: V 4 t / Pod red. D. N. Ushakova. — M.: Sovetskaya entsiklopediya.- http://ushdict.narod.ru/056/w16826.htm
 23. Tropotyaga P. A. Psikhologicheskiye determinanty professional'noy uspeshnosti budushchego spetsialista: Avtoref. diss... kand. psikhol. nauk / P. A. Tropotyaga.- Irkutsk, 2009.- 22 s.
 24. Shadrikov V. D. Problemy sistemogeneza professional'noy deyatel'nosti / V. D. Shadrikov.- M.: Nauka, 1982.- 185 s.
 25. Ekonomika predpriyatiya: Uchebnik / Pod obshch. red. d-ra ekon. nauk, prof. S. F. Pokropivnogo.- Per. s ukr. 2-go pererab. i dop. izd.- K.: KNEU, 2002.- 372 s.