You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PROCEDURE OF IDENTIFICATION AND RELATION TO WORKERS HEALTH OF UNDERTAKINGS WITH HIGH RISK OF SERIONS INDUSTRIAL ACCIDENT ORIGIN

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Chapka M.1, Mikhalik S.2,3, Kozik V.1,2

PROCEDURE OF IDENTIFICATION AND RELATION TO WORKERS HEALTH OF UNDERTAKINGS WITH HIGH RISK OF SERIONS INDUSTRIAL ACCIDENT ORIGIN

1A.F Modzhevski High school of economics and administration, Bytom, Poland

2Institute of chtmistry. Silesian university, Katovice, Poland

3Firm «Synthos Dvory», Оsventsim, Poland

Full article (PDF), UKR

Actuality of legislation standings, which proceolure of identification and classification of undertaking to according category, depending from risk degri of accident origin regulate was shown in this paper. Main legislative documents of Poland on this problem were presented. Examples of definite harmful substances and their guantity, which allow to attribute givon undertak¬ing to high risk group were cited.

Key words: menace, workers health, accident risk, chemical substances

References

  1. Lees F.P., Loss Prevention In Process Industries Vol. I, Butterworths - Heinemann, London, 1996.
  2. Markovski A.C. Profilaktyka vtrat v promyslovosti / A.S. Markovski.- Lodz: Vydavnytstvo Lodzynskoho politekhnichnoho instytutu, 2000.
  3. Yanik P. Pozhezhnyy ohlyad.- 2006.- No 6.- S. 22-24.
  4. Zakon vid 27 kvitnya 2001 r. Zakon pro okhoronu dovkillya. V.3. No 62, poz. 627
  5. Rozporyadzhennya ministra ekonomiky vid 9 kvitnya 2002 roku shchodo vydiv i kilkosti nebezpechnykh rechovyn, zberihannya yakykh na zavodi vplyvaye na vidnesennya yoho do pidpryyemstva zbilshenoho rysku abo pidpryyemstva vysokoho rysku.
  6. Rozporyadzhennya Ministra ekonomiky vid 31 sichnya 2006 r., yake zminyuye rozporyadzhennya shchodo vydiv i kilkosti nebezpechnykh rechovyn, zberihannya yakykh na zavodi vplyvaye na vidnesennya yoho do pidpryyemstva zbilshenoho rysku abo pidpryyemstva vysokoho rysku nastannya seryoznoyi promyslovoyi avariyi (V. 3. vid 24 lyutoho 2006 r.)
  7. Rozporyadzhennya Ministra okhorony zdorov'ya vid 2 veresnya 2003 r. shchodo kryteriyiv i sposobu klasyfikatsiyi khimichnykh rechovyn i preparativ (V.3. No 171, poz. 1666)
  8. Rozporyadzhennya Ministra okhorony zdorov'ya vid 29 zhovtnya 2004 r., yake zminyuye rozporyadzhennya shchodo kryteriyiv i sposobu klasyfikatsiyi khimichnykh rechovyn i preparativ. (Vol. 3. No 243, poz. 2440)
  9. Rozporyadzhennya Ministra okhorony zdorov'ya vid 30 hrudnya 2002 r. shchodo seryoznykh avariy, pro yaki treba obov'yazkovo zayavyty do Holovnoho inspektora okhorony dovkillya. V.3. z 2003 r. No 5, poz. 58.