You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PROGNOSTICATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF WORK OF GRID CONTROLLERS

4(28) 2011

DOI xxxxxxxx

Yena T.A., Kalnysh V.V.

PROGNOSTICATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF WORK OF GRID CONTROLLERS

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kiev

Full article (PDF), UKR

Psychophysiological study of grid controllers was conducted in simulated emergency and ordinary situations. The rules have been developed for estimation and prognostication of psychophysiological qualities, and, also, efficiency of professional activity of grid controllers, working in different modes of power circuits functioning.

Key words: grid controllers, occupational qualities, work efficiency, modeling of emergency and ordinary situations

References

  1. Babikov V. M. Rol' chelovecheskogo faktora v obespechenii bezopasnosti AES / V. M. Babikov, I. M. Panasenko // Atomnaya tekhnika za rubezhom.- 1989.- No 12.- S. 3-10.
  2. Bodrov V. A. Psikhologiya professional'noy deyatel'nosti. Teoreticheskiye i prikladnyye problemy / V. A. Bodrov.- M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 2006.- 623 s.
  3. Gerasimov A. V. Psikhofiziologicheskiye i lichnostnyye faktory avariynosti na energopredpriyatiyakh / A. V. Gerasimov // Fiziologicheskiy zhurnal.- 1991.- T 37.- No 5.- S. 36-41.
  4. Kalnish V.V., Navaratikyan A.O. (1998),” Features of mental working capacity of thermal power plant operators”, Meditina truda i prom. toksikologiya, 6, 357-365.
  5. Karpenko A. V. Problema kontrolya tekushchey umstvennoy rabotosposobnosti operatorov / A. V. Karpenko // Gigiyena truda i prof. zabolevaniya.- 1992.- No 31.- S. 12-14.
  6. Kundiyev YU. I. Gigiyena i fiziologiya truda na teplovykh elektrostantsiyakh / YU. I. Kundiyev, A. O. Navakatikyan, V. A. Buzunov.- M.: Meditsina, 1982.- 222 s.
  7. Lazarev S. V. Zdorov'ye i rabotosposobnost' personala v energetike / S. V. Lazarev.- M.: MAKSPress, 2002.- 352 s
  8. Magid S. I. Nadezhnost' personala - odna iz osnovnykh garantiy energobezopasnosti / S. I. Magid, Ye. N. Arkhipova, L. P. Muzyka // Energosberezheniye i vodopodgotovka.- 2008.- No 4 (54).- S. 14-22.
  9. Makarenko M. B. Osnovy profesiynoho vidboru viysʹkovykh spetsialistiv ta metodyky vyvchennya indyvidualʹnykh psykhofiziolohichnykh vidminnostey mizh lyudʹmy / M. V. Makarenko.- K., 2006.- 395 s.
  10. Mashin V. A. Psikhofiziologicheskiye issledovaniya emotsional'noy labil'nosti operatorov AES / V. A. Mashin, M. N. Mashina, I. A. Shmeleva // Vopr. psikhologii.- 2002.- No 4.- S. 126-129.
  11. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V., Kalnish V.V. (1987), Fiziologiya i gigiyena umstvennogo truda [Physiology and hygiene of mental work], Zdorov’ya, Kiev, Ukraine.
  12. Shevyakov A. V. Psikhofiziologicheskiye kharakteristiki deyatel'nosti operatorov AES kak faktor avariynosti / A. V. Shevyakov // Fiziologiya cheloveka.- 2005.- T 31.- No 5.- S. 135-141.
  13. Hessler C. Emergency situation on AES of «Deyvis Bess» in the USA of / C. Hessler // АКтпауа technician abroad.- 2007.- No 53.- R 16-20.
  14. Joseph J. L. Nuclear Power Plant Availability and the role of Human factors performance / J. L. Joseph // IEEE Transactions on nuclear science.- 2008.- V. 37.- No 23.- R. 24-36.
  15. Norros L. Nuclear Power Plant operator errors during simulator training / L. Norros // Techn. Res. Cent. Finl. Res. Repts.- 2006.- No 46.- P. 1-66.