You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF STUDIES ON RELIABILITY OF OPERATOR'S WORK

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.081

Kalnish V.V.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF STUDIES ON RELIABILITY OF OPERATOR'S WORK

«SI Institute for Occupational Health» of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), RUS


The paper reviews problems related on psycho-physiological causes of mistake occurrence, mechanisms of maintenance of reliable activity, conditions of proper organization of production functioning. A hypothesis has been proposed on the avail¬ability of the universal control mechanism, promoting maintenance of the proper functioning of systems of different levels.

Key words: reliability, mistake, mechanisms of system functioning, operator’s activity

References

 1. Abayev N.V. Chan'-buddizm i kul'turno-psikhologicheskiye traditsii v srednevekovom Kitaye.- Novosibirsk: Nauka. 1989.-272 s.
 2. Agekyan T.A. Zvezdy, galaktiki. Metagalaktika,- M.: Nauka, 1970.- 334 s.
 3. Anokhin P.K. Izbrannyye trudy. Filosofskiye aspekty teorii funktsional'noy sistemy.- M.: Nauka, 1978.-400 s.
 4. Bayevskiy R.M. Prognozirovaniye sostoyaniy na grani normy i patologii.- M.: Meditsina, 1979.298 s.
 5. Bazylevich T. F. Antitsipatsiya v strukture deystviy raznogo smysla // Psikhol. zhurn. 1988. - T. 9. No 3.-S. 121 - 131.
 6. Bekhtereva N.P. Neyrofiziologicheskiye aspekty psikhicheskoy deyatel'nosti cheloveka,- L.: Meditsina, 1971,- 119 s.
 7. Bodrov V. A. Informatsionnyy stress,-M.: PER SE. 2000,- 352 s.
 8. Bodrov V.A. Psikhologicheskiy stress: razvitiye i preodoleniye.- M.: PER SE, 2006.- 528 s.
 9. Gareyev Ye.M. Mezhtsentral'nyye vzaimootnosheniya neokorteksa pri otsenke vremeni i yeye psikhofiziologicheskiye zakonomernosti. Dis.,. kand. biol. nauk. Ufa.: 1987.- 234 s.
 10. Golovakha Ye.I., Kronik A.A. Ponyatiye psikhologicheskogo vremeni // Kategorii materialisticheskoy dialektiki v psikhologii./ Pod red. L. I. Antsiferovoy. M.: "Nauka", 1988.-S. 199-215.
 11. Dzheyms U. Psikhologiya. M.: "Pedagogika", 1991- 368 s.
 12. Zavalova N.D., Lomov B.F., Ponomarenko V.A. Obraz v sisteme psikhicheskoy regulyatsii deyatel'nosti.-M.: Nauka, 1986.- 174 s.
 13. Kalnish V.V. (2001), "Ways for constructing an informational test procedure for evaluating functional state of an individual", Individual psychophysiological features of a man and occupational activity, Conference Materials, Kyiv-Cherkasy.- P. 53.
 14. Kotik M.A., Yemel'yanov A.M. Oshibki upravleniya. Psikhologicheskiye prichiny, metod avtomaticheskogo analiza.-Tallin: Valíus, 1985.-391 s.
 15. Kuper K.L., Deyv F.Dzh., O'Drayskoll M.P. Organizatsionnyy stress. Teorii, issledovaniya i prakticheskoye primeneniye.- Khar'kov: "Izd-vo Gumanitarnyy Tsentr", 2007,- 336 s.
 16. Lomov B.F. Pamyat' i antitsipatsiya // Voprosy obshchey, pedagogicheskoy i i Losev A.F. Derzaniye dukha.- M.: Politizdat- 1988.-366 s.
 17. Maksimovich V.A. Maksimovich M.V. Matematicheskoye modelirovaniye psikhiki,- Cherkassy: Brama-Ukraina, 2006.- 184 s.
 18. Maslov S.P. Ogranicheniye vozmozhnostey gomeostaza mul'tifunktsional'nost'yu i glavnyye puti yego obkhoda // Urovni organizatsii biologicheskikh sistem.-M.: Nauka, 1980.-S. 8-19.
 19. Moiseyev N.N. Chelovek, sreda, obshchestvo.- M.: Nauka, 1982,-240 s.
 20. Monden YA. "Toyota". Metody effektivnogo upravleniya,- M.: Ekonomika, 1989.-288 s.
 21. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V., Kalnish V.V. (1987), Fiziologiya i gigiyena umstvennogo truda [Physiology and hygiene of mental work], Zdorov'ya, Kiev, Ukraine.
 22. Nadezhnost' i effektivnost' v tekhnike: Spravochnik-T.1.: Metodologiya. Organizatsiya. Terminologiya/ Pod red. A.I.Rembezy.- M.: Mashinostroyeniye, 1986.-224 s.
 23. Nosov N.A. Virtual'naya psikhologiya.- M.: "Agraf", 2000.- 432 s.
 24. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologii: V 2-kh t. T. 1. M.: "Pedagogika". 1989.- 448 s.
 25. Ukhtomskiy A.A. Dominanta.- M.- L.- Nauka, 1966 - 273 s.
 26. Tsukanov B.I. Analiz oshibki vospriyatiya dlitel'nosti // Voprosy psikhologii. 1985. - No S.- S. 149-154.
 27. Rau R. Psychophysiological assessment of human reliability In a simulated complex system // Biol. Psychol.- 1996.-V. 42. No 3.- P. 287-300. https://doi.org/10.1016/0301-0511(95)05163-5
 28. Rau R. Job strain or healthy work: a question of task design // J. Occup. Health. Psychol - 2004,- V.9, No 4.-P.322-338. https://doi.org/10.1037/1076-8998.9.4.322