You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL DETERMINANTS OF AGE WORK CAPACITY

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.043

Prokopenko N.A.

PSYCHOPHYSIOLOGICAL DETERMINANTS OF AGE WORK CAPACITY

Institute of Gerontology of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), RUS

This study aimed to investigate age-related dynamics of vegetative and psycho-physiological functions and psychomotor responses and their relationships with working capacity. There were found statistically significant correlations between indices of cardiovascular and respiratory systems and motor and latent periods of sensor-motor reactions. The results obtained point to the decrease with age the speed possibilities of the motor analyzer as well as the increase in the time reaction and scatter of its values. The reliability of mental working ability examined in persons aged 60-79 years was high enough against the back­ground of the increased mean time for test task solutions and the reduced work productivity. We have revealed the great vari­ability of the study indices in the above age range. This finding is of great importance for estimation and forecasting of their professional working capacity.

Key words: functioning, psychomotor responses, psycho-physiological functions, emotional stability, professional working capacity, age-related dynamics

References

 1. Bushke A., Atkinson R. Chelovecheskaya pamyat' i protsess obucheniya.- M.: Progress, 1980.- 527 s.
 2. Gynetsinskiy V.I. Propedevticheskiy kurs obshchey psikhologii.- SPb.: SPbU, 1997.- 200 s.
 3. Demohrafichna kryza v Ukrayini. Yiyi prychyny ta naslidky // Za red. I.M. Hrabovenko.- K.: Parlamentske vydavnytstvo, 2003.- 450 s.
 4. Il'in Ye.P. Differentsial'naya psikhofiziologiya.- Spb.: Piter, 2001.- 464 s.
 5. Korobeynikov G.V. Psikhofiziologicheskiye mekhanizmy vitaukta // Uspekhi gerontologii,- 2001.- 8.-S. 77-81.
 6. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Shevtsiva V.M. (2005), "Work strain as an occupational health stress and risk factor", Ukrainian Journal of Occupational Health, No 3-4, 90-98. https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.090
 7. Loskutova T.D. Otsenka funktsional'nogo sostoyaniya tsentral'noy nervnoy sistemy cheloveka po parametram prostoy dvigatel'noy reaktsii // Fiziol. zhurn. SSSR.- 1975.-61, No 1.-S. 3-12.
 8. Maydykov YU.L., VezhnovetsTA. Osoblyvosti stanu psykhofiziolohichnykh funktsiy i aparatu krovoobiyiu u vodiyiv // Hyhyena truda.- 2002.- Vyp. 33.- S. 90-95.
 9. Pirozhkov S.I., Safarova G.L. Demograficheskiye prognozy dlya Rossii i Ukrainy // Uspekhi gerontologii.- 2001.- 7.- S. 26-36.
 10. Prokopenko NA. Potentsial'naya vozmozhnost' sotsial'noy adaptatsii rabotnikov starshikh vozrastov v pensionnom periode (na primere Kiyeva) // Probl. stareniya i dolgoletiya.- 2000.- 9, No 4.- S. 416-425.
 11. Prokopenko N.A. Usloviya truda i zdorov'ye lits rabochego vozrasta (anamnesticheskiy podkhod v poperechnom issledovanii) // Gygiyena truda. - 2003. - 2, Vyp. 34.- S. 803-813.
 12. Prokopenko NA. Individual'no-tipologicheskiye razlichiya psikhicheskoy rabotosposobnosti pri starenii // Uspekhi gerontologii.- 2004 - 15 - S. 128-132.
 13. Prokopenko N.A. Vozrastnyye osobennosti psikhoemotsional'noy napryazhennosti pri stressogennom vozdeystvii (differentsial'no-psikhofiziologicheskiy aspekt) // Problemy stareniya i dolgoletiya. - 2004. - 13, No 2. - S. 115-126.
 14. Prokopenko N.A. Emotsii i variabel'nost' ritma serdtsa: individual'no-tipologicheskiye osobennosti lichnosti zhenshchin raznogo vozrasta // Probl. stareniya i dolgoletiya - 2006 - 15, No 2.- S. 176-183.
 15. Yatsyk O.K. Osoblyvosti starinnya psykhofiziolohichnykh funktsiy lyudyny // Mat-ly sympoziumu «Osoblyvosti formuvannya ta stanovlennya psykhofiziolohichnykh funktsiy v ontohenezi».- Cherkasy: Vyd-vo CHDU, 2003.-S. 117.
 16. Costa G. Work capacity and aging // Med. Lav- 2000.- 91, No 4.- P. 302-312.
 17. Jacques N. Testing sequence effects in visual memory: clues for a structural model // Acta Psycol. - 2004.- 116, No 3.- P. 263-283. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2004.04.001
 18. Korobeynikov G. Human information processing in different age // Bratisl. Lek. Listy.- 2002.- 103. No 7-8. - P. 244-249.
 19. Rohrmann S., Hennig J., Netter P. Changing psychobiological stress reactions by manipulating cognitive processes // Psychophysiol.-1999.-33, No 2.-P. 149-161. https://doi.org/10.1016/S0167-8760(99)00036-7
 20. Schaie K.W. The Seattle longitudinal studies of adult intelligence // Current Directions in Psychological Science.-1993.-2.-P. 171-175 https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10769721