You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REMODELING OF UPPER EXTREMITIES ARTERIES IN PATIENTS WITH VIBRATION DISEASE

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.029

Kapustnik V.A.1, Polyakova LA.2

REMODELING OF UPPER EXTREMITIES ARTERIES IN PATIENTS WITH VIBRATION DISEASE

1Kharkiv State Medical University,

2State Enterprise Research Institute for Occupational Medicine, Kharkiv

Full article (PDF), RUS

The results concerning processes of vessel remodelling in cases of the vibration disease caused by local vibration are present­ed in this work. In patients were recorded the changes in indices of intima-media complex and the relation of values of the intima-media complex on vessel diameters as compared with healthy persons. The role of a number of factors (endothelium disfunction, the increase of the symphatic nervous system activity, etc.) in the development of this process is discussed.

Key words: vibrational disease, arteries, remodelling

References

 1. Gorenkov R.V.. Lyubchenko P.N. Ul'trazvukovoye issledovaniye v B-rezhime magistral'nykh arteriy verkhnikh konechnostey u bol'nyykh vibratsionnoy bolezn'yu / Meditsina truda i prom. Ekol. - 2002,- No 3.- С. 24-28.
 2. . VeynA.M., VoznesenskayaT.P, Golubev V.L. Zabolevaniya vegetativnoy nervnoy sistemy/Pod red. A.M.Veyna.- M.: Meditsina, 1991.- 624 с.
 3. Kochkina M.S., Zateyshchikov D.A.. Sidorenko B.A. Izmereniye zhestkosti arteriy i yeye klinicheskoye znacheniye//Kardiol.- 2005.- No 1. - S. 63-71.
 4. Kapustnik V.A. Porazheniye sosudov pri vibratsi¬onnoy bolezni//Mezhdunar. med. zhurn.- 1998.- No 4. - S. 24-26.
 5. Lyubchenko P.N. Znacheniye novykh diagnosticheskikh tekhnologiy dlya otsenki prognoza professional'nykh zabolevaniy//Meditsina truda i prom. zkol.— 2001.-No 12.-S. 7-12.
 6. Artamonova V.G., Kolesova Ye.B., Kuskova L.V., Shvalev O.V. Nekotoryie sovremennyí̈e aspekti patogeneza vibratsionnoy bolezni//Meditsina truda i prom. zkol,- 1999.- No 2.- S. 1- 4.
 7. Polivoda S.N., Cherepok A.A. Remodelirovaniye arterial'nykh sosudov u bol'nykh s gipertonicheskoy bolezn'yu serdtsa //Ukr. kardíol. zhurn,- 2003.- No 6- S. 113-119.
 8. Kalinkina N.V.. Kashanskaya O.K., Keting Ye.V., Vatutin N.T. Remodelirovaniye arteriy pri zabolevaniyakh serdechno-sosudistoy sistemy//Serdtse í sudyny,- 2004,- No 4,- S. 87-91.
 9. Shlyakhto Ye.V., Berkovich O.A.. Belyayeva O.D. Sovremennyie predstavlennya o disfunktsii endoteliya i metodakh yeye korrektsii pri ateroskle¬roze/ /Mezhdunar. med. zhurn.- 2002.- No 3,- S. 9-13.
 10. Beaucage P., Yamaguchi N., Lariviere R. et al. Heterogeneity in the acute control of vascular protein synthesis in vivo//J. Vase. Res.- 2000.- V.40.- P. 123-131. https://doi.org/10.1159/000070709
 11. Eskildsen-Helmond Y.E., Mulvany M.J. Pressure-induced activation of extracellular signal- regulated kina-se 1/2 in small arteries//Hypertension.- 2003.- V.41.- P. 891-897. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000058701.11991.C4
 12. Lehoux S., Tedgui A. Signal transduction of me­chanical stresses in the vascular wall//Hypertension.- 1998- V.32. - P. 338-345. https://doi.org/10.1161/01.HYP.32.2.338