You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

RISK FACTORS FOR ARTERIAL HYPERTENSION AND CORONARY HEART DISEASE DEVELOPMENT FOR THE POPULATION OF MINERS IN UKRAINE

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.019

Andrushchenko T. A.

RISK FACTORS FOR ARTERIAL HYPERTENSION AND CORONARY HEART DISEASE DEVELOPMENT FOR THE POPULATION OF MINERS IN UKRAINE

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kiev

Full article (PDF), UKR

The problem of arterial hypertension and coronary heart disease (CHD) in coal miners in Ukraine is discussed in the article. The attention is paid to new and classic risk factors of cardiovascular diseases (CVD) development, both specific for the general population and for work-related ones, typical for the mine environment. The relations of chances of each CVD risk factor have been analyzed. The results of the data analysis were risk factor identification for arterial hypertension and coronary heart disease, which mostly contributed to the development of the mentioned diseases in miners. It is found that hypertriglyceridemia, heredity, tachycardia, hyperglycemia, abdominal obesity (AO) and alcohol contribute, mostly, to development of arterial hypertension. For the development of CHD the most significant among risk factors are: overweight, hypertriglyceridemia, tachycardia and non-balanced nutrition.

Keywords: cardiovascular diseases, hypertension, coronary heart disease, risk factors

References

 1. Kompleksna profilaktyka raptovoyi smerti, infarktu miokarda, mozkovoho insultu ta yikh naslidkiv u hirnykiv vuhilnykh shakht / Valutsyna V. M., Cherkesov V. V., Perederiy H. S. [ta in.] // Metodychni rekomendatsiyi.- Kyiv, 2008.- 31 s.
 2. Otsinka ta modyfikatsiya ryzyku sertsevo-sudynnykh uskladnen u khvorykh z arterialnoyu hipertenziyeyu / Zharinov O. Y., Bobrova O. V., Vyeryezhnikova H. P. [ta in.] // Metodychni rekomendatsiyi.- Kyiv, 2009.- 18 s.
 3. Izmerov N. F. Meditsina truda. Vvedeniye v spetsial'nost' [ucheb. posobiye] / Izmerov N. F., Kasparov A. A. // Meditsina.- 2002.- 392 s.
 4. Moiseyev V. S. Serdechnaya nedostatochnost' i dostizheniya genetiki / V. S. Moiseyev.- 2000.- Tom 1, No 4.- S. 29-37.
 5. Mukhina V. V. Meditsina truda v ugol'noy promyshlennosti: nastoyashcheye i budushcheye / V. V. Mukhina.- Donetsk, 2000.- 204 s.
 6. Rekomendatsiyi Ukrayinskoho tovarystva kardiolohiv z profilaktyky ta likuvannya arterialnoyi hipertenziyi.- K., 2008. -76 s.
 7. Sirenko Yu. N. Novyye rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu arterial'noy gipertenzii dlya Yevropy i Severnoy Ameriki (kommentariy) / Yu. N. Sirenko // Medicine Review-2007.- No 2 (02).- 2008.- C. 8-11.
 8. Torshin I. Yu. Sosudistyye zabolevaniya serdtsa, mozga i molekulyarnyye geny. Assotsiativnyye issledovaniya i patofiziologiya sosudistykh zabolevaniy / I. YU. Torshin, O. A. Gromova // Trudnyy patsiyent- 2008.- No 2-3.- S. 15-18.
 9. Apple F. S. Future biomarkers for detection of ischemia and risk stratification in acute coronary syndrome / F. S. Apple, A. H. Wu, J. Mair // Clin. Chem.- 2005.- V. 51 (5).- P 810-824. https://doi.org/10.1373/clinchem.2004.046292
 10. Beaglehole R. The World Health Report 2004 / R. Beaglehole // Changing History. World Health Organization.- 2004.- . 120-124.
 11. Center for Global, International and Regional Studies (CGIRS) at the University of California Santa Cruz Cause of Death - UC Atlas of Global Inequality // http://ucatlas.ucsc.edu/cause.php.
 12. The COX-2 G/C -765 polymorphism may modulate the occurrence of cerebrovascular ischemia / Colaizzo D., Fofi L., Tiscia G. [et all.] // Blood Coagul Fibrinolysis.- 2006.- V. 17, No 2.- P. 93-96. https://doi.org/10.1097/01.mbc.0000214706.88621.da
 13. Correlation of regional cardiovascular disease mortality in India with lifestyle and nutritional factors / Gupta R., Misra A., Pais P. [et all.] // International Journal of Cardiology.- 2006.- V. 108, No 3.- P. 291-300. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2005.05.044
 14. Herrmann S. Studying genotype-phenotype relationships: cardiovascular disease as an example / Herrmann S., Paul M. // J Mol Med.- 2002.- V. 80, No 5.- P. 282- 289. https://doi.org/10.1007/s00109-002-0330-x
 15. Izmerov N. F. Genetic-biochemical criteria for individual sensitivity in development of occupational bronchopulmonary diseases / Izmerov N. F., Kuzmina L. P., Tarasova L. A. // Cent Eur J.- Public Health.- 2002.- V. 10.- No l-2.- P. 35-41.
 16. Liu W. W. Analysis of the situation of occupational health surveillance and the morbidity of occupational diseases in Guangzhou / Liu W. W., Jiang C. Q., Zhang W.S. // Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi.- 2005.- V. 23, No 4.- P. 263-266.
 17. Nomenclature and criteria for diagnosis of ischemic heart disease. Report of the Joint International Society and Federation of Cardiology / World Health Organization task force on standardization of clinical nomenclature. Circulation.- 1998.- V. 59, No 3.- P. 607- 609. https://doi.org/10.1161/01.CIR.59.3.607
 18. The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension and of the European society of Cardiology 2007. Guidelines for the management of arterial hypertension // Europ. Heart J.- 2007.- V. 28.- P. 1462-1536.
 19. Voetsch B. Genetic Determinants of Arterial Thrombosis 03; Arterioscler. Thromb. Vasc / Voetsch B., Loscalzo J. // Biol.- 2004.- V. 24.- P. 216-229. https://doi.org/10.1161/01.ATV.0000107402.79771.fc