You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Role of the immune system in the pathogenesis of work-related cancer pathology

Ukrainian journal of occupational health 3-4 2005

Role of the immune system in the pathogenesis of work-related cancer pathology

Varyvonchyk O. V.

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.03.058

Full article (PDF), UKR

The morphology and peculiarities of functioning of cells of the immune system with cytotoxic properties (T-lymphocytes- killers, natural killers), their role in the defense of the body from neoplasties processes have been considered. The interaction of neoplastic cells and the immune system of the human body in occurrence and development of cancer pathology, effect of work-related carcinogenic factors on the killer’s activity in the immune system have been analyzed.

Key words: cancer pathology, immune system, killer's cells, work-related carcinogenic factors

References

 1. Abelev G.I. Immunologiya opukholey cheloveka//Priroda.- 2000.- No 2./Site: www.mturye.ru.
 2. Berezhnaya N.M., Chekhun V.F. Sistema interleykina i rak (novyye aspekty vzaimodeystviya opukholey organizma).- K.: DIA. 2000.- 224 s.
 3. Vozianov A.F., Butenko A.K., Zak K.P. Tsitokiny: biologicheskiye i protivoopukholevyye svoystva,- K.: Nauk, dumka. 1998.- 317 s.
 4. Galaktionov V.G. Immunologiya.- M.: MGU. 1998,-480 s.
 5. Demetskaya A.V., Novichenko N.L., Gorban, L.N. (2001), “Application of the method of cancer immunodetection as a method of preclinical diagnosis in identifying occupational risk groups”, Gigiena truda, Issue 32, 297-302.
 6. Zakharov S. V. Dinamika soderzhaniya yestestvennykh killerov u bol'nykh zaraznymi formami sifilisa v protsesse lecheniya//Aktual'nyye probl. med. i biol,- 2001.- No 2.- S. 389-393.
 7. Immunologicheskoye deystviye kompleksa tsitokinov na proliferatsiyu limfotsitov i aktivnost' yestestvennykh killerov cheloveka in vitro/K.S.Pavlova. A.P.Shpakova. V.M.Dronova i dr.//Immunol. 2000.-No 2.-S. 32-35.
 8. Immunologiya opukholey//Klinicheskaya immunologiya i allergologiya: V 3 t./Pod red. L.Megera.- M.: Meditsina. 1990.-T.2.-S.
 9. Kundiev Yu.I. Krasnyuk E.P. Gorban L.N. (1999), “The problem of occupational cancer in Ukraine”, Zhurn. AMN Ukrainy, No 3, 485-495.
 10. Kutsenko S.A. Osnovy toksikologii,- SPb., 2002,-720 s. Markery i svoystva limfotsitov i makrofagov//Klinicheskaya immunologiya i allergologiya: V Z t./Pod red. L.Megera.-M.: Meditsina. 1990.-T.1.- S. 31-60.
 11. Markery i svoystva limfotsitov i makrofagov//Klinicheskaya immunologiya i allergologiya: v 3-kh tomakh /Pod red. L. Megera.- M: Meditsina.- 1990. - T.1.- S. 31-60.
 12. Raykhman YA.G., Nidyulin V.A. Upravleniye kantserogennoy situatsiyey i profilaktika raka (sistemnyy podkhod).- Elista. 1999,- 270 s.
 13. Rak v Ukrayini. 2001-2002. Zakhvoryuvanist, smertnist, pokaznyky diyalnosti onkolohichnoyi sluzhby//Byuleten Natsionalnoho kantser-reyestru Ukrayiny. - K., 2003.- №4.- 72 s.
 14. Royt I. Osnovy immunologii,- M.: Mir. 1991.- 328 s.
 15. Smulevich V.B. Professiya i rak.- M.: Meditsina. 2000.- 384 s.
 16. Fil'chenkov A.A., Stoyka R.S. Apoptoz i rak,- K.: Morion. 1999.- 184 s.
 17. Khaitov R.M., Pinegin B.V. Sovremennyye predstavleniya o zashchite organizma ot infektsiy//Immunol.- 2000.-No 1.-S. 61-64.
 18. Hanny K.S., Jillis S. Kletochnaya tsitotoksichnost'//Immunologiya: V 3 t./Pod red U.Pola.- M: Mir. 1989.-T.Z.-S. 126-151.19.
 19. Cheknev S.V. Fenotipicheskaya i funktsional'naya geterogennost' tsirkuliruyushchego pula yestestvennykh killerov//Immunol.- 2000.- No 4,- S. 24-32.
 20. Shalimov S.A., Fedorenko Z.P., Gulak L.O. Struktura zabolevayemosti naseleniya Ukrainy zlokachestvennymi novoobrazovaniyami//Onkol.- 2001 .- T.3. No 1.-S. 91-95.
 21. A decrease in Leu-1 la negative lymphocytes in relation to natural killer cell activity in chromate workers/T.Thnigawa. S.Araki. T.Araki, N.Minato//Br. J. Ind. Med.- 1991.-V.48. No 3,- P.211-213. https://doi.org/10.1136/oem.48.3.211
 22. Associations of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) 4.4 and beta-naphthylamine/T.Tanigawa. S.Araki. S.Ishizu et al.//Br. J. Ind. Med.- 1990.-V.47, No 5.-P.338-341. https://doi.org/10.1136/oem.47.5.338
 23. Cancer genetics//Human molecular genetics/Ed. by T.Strachan. A.P.Read.- BIOS Scientific Publishers. 1999,-P. 180-210.
 24. Circulating natural killer cells in retired asbestos cement workers/P.Froom. N.Lahat. E.Kristal- Boneh et al.//J. Occup. Environ. Med.- 2000.- V.42. No 1. -P. 19-24. https://doi.org/10.1097/00043764-200001000-00007
 25. Cytotoxicity in glioma cells due to interleukin- 12 and interleukin-18-stimulated dichlorodiphenyl- dichloroethylene (DDE) 4.4 blood levels with plasma IL-4/V.Daniel. W.Huber. K.Bauer et al.//Arch. Environ. Health - 2002,- V.57. No 6,- P. 541-547. https://doi.org/10.1080/00039890209602086
 26. Cytotoxicity in glioma cells due to Interleukin-12 and Interleukin-18-stimulated macrophages mediated by Interferon-gamma-regulated nitric oxide/T.Kito. E.Kuroda. A.Yokota. U.Yamashita//J. Neurosurg.- V.98. No 2,- P. 385-392. https://doi.org/10.3171/jns.2003.98.2.0385
 27. Effect of plasma lipoproteins on natural killer cell activity in the elderly population/T.Yasumasu. K. Takahara. T.Sadayasu et al.//J. Gerontol. Biol. Sci. Med. Sci.- 2003,- V.58. No 6,- P. 561-565. https://doi.org/10.1093/gerona/58.6.M561
 28. Effects of high-level exposure to lead on NK cell activity and T-lymphocyte functions in workers/ B.Yucesoy. A.Turhan. S.Mirshahidi et al.//Hum. Exp. Toxicol.- 1997.-V. 16. No 6.- P. 31 1-314. https://doi.org/10.1177/096032719701600603
 29. Hahn W.C., Weinberg R.A. Modeling the molecular circuitry of cancer//Nature Rev. Cancer.- 2002.- No 2.-P.331-341. https://doi.org/10.1038/nrc795
 30. Immunological changes among farmers exposed to phenoxy herbicides: preliminary observations/ A.Fhustini. L.Settimi. R.Pacifici et al.//Occup. Environ. Med.- 1996.- V.53. No 9,- P. 583-585. https://doi.org/10.1136/oem.53.9.583
 31. Listing occupational carcinogen/J.Siemlatycki. Richardson. K.Straif et al.//Envir. Health Perspect.- V. 1 12. No 15.- P. 1447-1459.
 32. Natural killer cell activity in workers exposed to benzidine and occupational exposure to static. ELF. VF and VLF magnetic fields and immune parameters/ H.Tuschl., G.Neubauer. G.Schmid et al.// Int. J. Occup. Med. Environ. Health.- 2000,- V. 13. No 1.- P. 39-50.
 33. Ponder B.A.J. Cancer genetics//Nature.- 2001.- No 411.- P. 336-341. https://doi.org/10.1038/35077207
 34. Reduced killer cell activity of lymphocytes front patients with asbestosis/M.Kubota. S.Kagamimori. K.Yokoyama. A.Okada//Br. J. Ind. Med.- 1985.-V.42. No 4,- P. 276-280. https://doi.org/10.1136/oem.42.4.276
 35. Reduced T cell response in carcinogen-sensitive Donryu rats compared with carcinogen-resistant DRH rats/S.Mise-Omata. T.Sugiura, K.Higashi. U.Yamashita//Jpn. J. Cancer. Res.- 1999.- V.90. No 12.- P. 1277-1284. https://doi.org/10.1111/j.1349-7006.1999.tb00709.x
 36. Schlichting L.M., Wright P.F., Stacey N.H. Effects of tetrachloroethylene on hepatic and splenic lympho- cytotoxic activities in rodents//Toxicol. Ind. Health.- 1992.- V.8. No 5.- P. 255-266. https://doi.org/10.1177/074823379200800503
 37. Simultaneous effects of lead and cadmium on NK cell activity and some phenotypic parameters/ B.Yucesoy. A.Turhan. M.Ure et al.//Immuno- pharmacol. Immunotoxicol - 1997.- V. 19. No 3.- P. 339-348. https://doi.org/10.3109/08923979709046980