You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SPECIFIC REACTIONS OF THE HUMAN BODY ON THE EFFECT OF ACOUSTIC INFORMATION

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.036

Kolganova I.A.

SPECIFIC REACTIONS OF THE HUMAN BODY ON THE EFFECT OF ACOUSTIC INFORMATION

State enterprise Research Institute for Medical and Ecological Problems of Donbass and Coal Industry of MoH of Ukraine, Donetsk

Full article (PDF), UKR

The audiograms of operators of geophone for coal-mining enterprises, characterizing the main function of perception and processing acoustical information, have been analyzed. The peculiarities of the fixed (FDT) and temporary (TDT) threshold shifts, depending on age and professional experience, were studied as well. It is found that the difference between the obtained audiograms is in more expressed decrease of acoustic sensitivity in the speech range in comparison with a high-frequency one. The operators with 5—9 years of experience showed the best results in the hearing function. In our opinion it is due to for¬mation of the functional system for processing low-energy but significant information signals.

Key words: hearing, sensitivity, fixed shifts of the hearing threshold, temporary shifts of the hearing function

References

 1. Anokhin P.K. Ocherki po fiziologii funktsional'nykh sistem. M.: Meditsina. 1975.-447 s.
 2. Barkhash G.I. Funktsional'noye sostoyaniye slukhovogo i zritel'nogo analizatorov pri rabote, sopryazhennoy s vospriyatiyem rechevoy signalizatsii. - Avtoref. diss... kand.med.nauk, M., 1970.-22 s.
 3. Voytenno V.P., Polyukhov A.M. Sistemnyye mekhanizmy razvitiya i stareniya.-L.: Nauka, 1986.- 184 s.
 4. Gel'fand S.A. Slukh, vvedeniye v psikhologicheskuyu i fiziologicheskuyu akustiku.- M.: Meditsina. 1984.- 350 s.
 5. Gol'fand S.A. Slukh vvedeniye v psikhologicheskuyu i fiziologicheskuyu akustiku.- M.: Meditsina. 1984.- 350 s.
 6. Danilova N.N. Funktsional'nyye sostoyaniya: mekhanizmy i diagnostika.- M.: MGU, 1985.
 7. Yermolayev V.G., Levin A.L. Prakticheskaya audiologiya.-L.: Meditsina, 1969.-288 s.
 8. Ivanitskiy A.M.. Strelets V.B., Korsakov I.A. Informatsionnyye protsessy mozga i psikhicheskaya deyatel'nost'.- M.: Nauka. 1984,- 200 s.
 9. Kolganov A.V. Informatsionno-energeticheskaya model' nepostoyannogo shuma i yeye primeneniye v gigiyene truda.- Avtoref. diss... dokt.biol.nauk. K., 1989,- 46 s.
 10. Kolhanov A.V., Kolhanova I.A. Psykhofiziolohich¬nyy stan operatoriv v umovakh velykykh potokiv akustychnoyi informatsiyi // Metodolohiya suchasnykh doslidzhen sotsialnykh, ekonomichnykh ta psykholohichnykh problem: Tematychnyy zbirnyk naukovykh prats. - Donetsk: DIRSP. 2005.-S. 100-110.
 11. Kolganova I.A., Mukhin V.V. Operator's peculiarities in perception of acoustic signals at the noise background at seismic-acoustic stations // Ukrainian Journal of Occupational Health.- 2007.- No 1.- S. 48-52. https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.048
 12. Konstantsov E.A. Funktsional'naya assimetriya polushariy mozga i neosoznavayemoye vospriyatiye.- M.: Nauka. 1983 - 171 s.
 13. Osnovnyye pokazateli fiziologicheskoy normy cheloveka: Rukovodstvo dlya toksikologov (2001)[The main indicators of the human physiological norm], Guide for toxicologists (Ed. I.M. Trakhtenberg), Avicenna, Kiev, Ukraine
 14. Ostapkovich V.Ye., Brofman A.V. Professional'nyye zabolevaniya LOR-organov.- M.: Meditsina, 1982.-288 s.
 15. Simonov P.V. Motivirovannyy mozg.- M.: Nauka. 1987,-238 s.
 16. Spravochnik po inzhenernoy psikhologii/Pod red. B.F. Lomova.-M.: Mashinostroyeniye. 1982,-368 s.
 17. Stuart-Hamilton YA. Psikhologiya stareniya.- SPb.: Piter. 2002.-256s. (Seriya “Mastera psikhologii”).
 18. Sudakov K.V. Sistemnaya otsenka fiziologicheskikh funktsiy cheloveka na rabochem meste // Vestnik RAMN.- 1997. No 4.-S. 18-24.
 19. Jansen G. Über die Wirkung des Lärms // Zentralbzatt fur Arbeitamedizin, Arbeitzschutz, Prophylaxe und Ergonomie.- 1981. Bd. 31. No 8.- p. 220-224.