You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STATE AND PERSPECTIVES OF THE SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.003

Kononova I. G.

STATE AND PERSPECTIVES OF THE SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

The main positions on reforming the state sanitary and epidemiological service (SSES) of Ukraine are considered in the paper. The points concerning the need of optimization of the sanitary and epidemiological supervision of industrial enterprises are laid down. The analysis was made on defining enterprises by their degree of risks over the last years and in the perspective. The need of function coordination between enterprises and specialists of the SSES has been defined as well as that concerning common problems with other structures, dealing with health promotion of workers.

Keywords: state sanitary and epidemiological service, industrial enterprises, risk degree

References

 1. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 09.12.2010 r.No1085 "Pro optymizatsiyu systemy tsentralʹnykh orhaniv vykonavchoyi vlady".
 2. Zakon Ukrayiny "Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemiolohichnoho blahopoluchchya naselennya" zi zminamy ta dopovnennyamy vid 24.02.1994 r. No 4004- XII zi zminamy.
 3. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.12.2011 r. No 1382 "Pro utvorennya terytorialʹnykh orhaniv Derzhavnoyi sanitarno-epidemiolohichnoyi sluzhby".
 4. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 06.04.2011 r. No 400 "Pro Polozhennya pro Derzhavnu sanitarno-epidemiolohichnu sluzhbu Ukrainy".
 5. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.11.2012 No 1050 "Deyaki pytannya Derzhavnoyisanitarno-epidemiolohichnoyi sluzhby".
 6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.08.1992 r. No 442 "Pro poryadok provedennya atestatsiyi robochykh mistsʹ za umovamy pratsi".
 7. Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ya Ukrainy vid 27.05.2007 r. No 246 "Pro zatverdzhennya poryadku provedennya medychnykh ohlyadiv pratsivnykiv pevnykh katehoriy".
 8. Dorozhnya karta optymizatsiyi merezhi laboratornykh pidrozdiliv terytorialʹnykh orhaniv DSES Ukrainy, zatverdzhena Ministrom okhorony zdorov'ya Ukrainy 20.12.2012 r.
 9. Zakon Ukrainy "Pro osnovni zasady derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodarsʹkoyi diyalʹnosti".
 10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 lystopada 2011 r. No 1405 "Pro zatverdzhennya kryteriyiv, za yakymy otsinyuyetʹsya stupinʹ ryzyku vid provadzhennya hospodarsʹkoyi diyalʹnosti dlya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya ta vyznachayetʹsya periodychnistʹ zdiysnennya planovykh zakhodiv derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu)".
 11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.02.2006 r. No 182 "Pro zatverdzhennya poryadku provedennya sotsialʹno-hihiyenichnoho monitorynhu".
 12. Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ya Ukrainy 03.05.1999 r. No 102 "Zvit pro faktory navkolyshnʹoho seredovyshcha, shcho vplyvayutʹ na stan zdorov'ya lyudyny".
 13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11. 2011 r. No 1232 "Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya rozsliduvannya ta vedennya obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvanʹ i avariy na vyrobnytstvi".
 14. Mokhovyk S. Uprovadzhennya novitnikh tekhnolohiy ta normatyviv medytsyny pratsi / Mokhovyk S., Vyetrov S. // SES profilaktychna medytsyna.- 2013.- No 1.- S. 46 -47.
 15. Bahnyuk V. M. Reorhanizatsiya Derzhsanepidsluzhby: plyusy i minusy / Bahnyuk V. M., Kunynetsʹ O. Yu. // Hihiyenichna nauka ta praktyka: suchasni realiyi: Materialy XV z'yizdu hihiyenistiv Ukrainy, 20-21.09.2012 r. (Lʹviv).- S. 16 -17.
 16. Byalkovsʹkyy O. V. Orhanizatsiyno-pravovi zasady reformuvannya terytorialʹnykh zakladiv Derzhsanepidsluzhby Ukrayiny / Byalkovsʹkyy O. V., Shevchenko H. M., Hushchuk I. V. // Hihiyenichna nauka ta praktyka: suchasni realiyi: Materialy XV z'yizdu hihiyenistiv Ukrainy, 20-21.09.2012 r. (Lʹviv).- S. 20-22.
 17. Derzhavna sanitarna sluzhba Ukrainy - skladova chastyna natsionalʹnoyi bezpeky / Shapoval V. F., Katrushov O. V., Rudenko S. S., Kovhan M. I // Hihiyenichna nauka ta praktyka: suchasni realiyi: Materialy XV z'yizdu hihiyenistiv Ukrainy, 20-21.09.2012 r. (Lʹviv).- S. 54 -55.