You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STATE OF IMMUNE SYSTEM IN WORKERS EXPOSURED TO LEAD

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.031

Dmytrukha N.M., Korolenko T.K., Andrusyshyna I.M.

STATE OF IMMUNE SYSTEM IN WORKERS EXPOSURED TO LEAD

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

This paper presents the results of research of the state of immune system in glass factory workers exposured to lead. The blood lead level in examined persons was higher than the available values by the biomonitoring data. Persons with a diagnosis of chronic lead intoxication (Pb — 0.59±0.07 mg/1) had significant disorders of cellular and humoral immunity which correla¬ted with the lead concentration in blood. Workers with lead content in blood of 0.44±0.08 mg/1 and without signs of intoxi¬cation had similar changes by direction, but less expressive.

Key words: immune system, lead, intoxication

References

 1. Asylbekova ZH.Z. Sostoyaniye immunologicheskikh pokazateley u bol'nykh saturnizmom//Resp. konf. «Aktual'nyye voprosy gigiyeny truda, toksikologiya i professional'naya patologiya v tsvetnoy metallurgii»: Tez. dokl.-Alma-Ata, 1980,- S.78-79.
 2. Galitskiy YA.D. Usovershenstvovaniye opredeleniya immunoglobulinov metodom radial'noy immunodiffuzii v gele//Labor. delo. 1987,- No 12,- S. 925-927.
 3. Dmitruha N.M. (2004), “Experimental study of the influence of heavy metals (lead and cadmium) on non-specific resistance of the body of white rats”, Sovrem. problemy toksikol., 4, 27-31.
 4. Dobrovolsky L., Vitte Р., Belashova I. (1993), “Blood lead monitoring studies in Chernobyl region in 1992”, Abstr. Eight Int. Symp. on Trace Elements in Man and Animals. Tema 8. May 1993,- Dresden: Townholl Abstracts, p.140.
 5. Zabrodskiy P.F. Mekhanizmy toksicheskogo deystviya metallov i ikh vliyaniye na immunnuyu sistemu//Toksikol. vesti,- 1998.- No 6.- S. 6-9.
 6. Izmerov N.F. K probleme otsenki vozdeystviya svintsa na organizm cheloveka//Med. truda i prom. ekol,- 1998.-No 12.-S. 1-4.
 7. Immunotoxicology/A.Berlin, J.Dean, M.N.Draper et al.-Geneva, 1987.-495 p.
 8. Immunotoxicity of metals and immunotoxicology. Proceedings of an International Workshop/Ed. by A.D.Deyan, R.F.Yertel, E.Heseltine et al.- New York, London: Plenum press, 1990.-316 p.
 9. Cohen N.. Modai D. et al. Increased concanavalin A- induced suppressor cell activity in humans with occupa­tional lead exposure//Environ. Res - 1989.-V.48.-P. 1-6. https://doi.org/10.1016/S0013-9351(89)80079-9
 10. Jaremin B. Blast lymphocyte transformation (LTT), rosette (E-RFC) and leukocyte migration inhibi­tion (MIF) tests in persons exposed to the action of lead during work//Report II Bull. Inst. Mar. Trap. Med (Gdynia).- 1983,- No 34,- P. 187-197.
 11. Kimber I.. Stonard M.D., Gidlow D.A., Niewola Z. Influence of chronic low level exposure to lead on plas­ma immunoglobulin concentration and cellular immune function in man//Int. Arch. Occup. Environ. Health.- 1986.-V.57.-P. 117-125. https://doi.org/10.1007/BF00381379
 12. Korbakova A.I., Sorokina H.C., Molodkina H.H. i dr. Svinets i yego deystviye na organizm//Med. truda i prom. ekol.- 2001,- No 5.- S. 29-33.
 13. Lawrence D.A., Mudzinsky S., Rudofsky U. Warner Mechanisms of metal induced immunotoxicity in Immunotoxicology/Ed. by A.Berlin, J.Dean, M.N.Draper et al.- 1987, P. 293-303. https://doi.org/10.1007/978-94-009-4307-0_21
 14. Mintser Ye.U., Ugarov O.P., Vlasov V.V. Metody obrabotki meditsinskoy informatsii.- K.: Vishcha shk„ 1991.-271 s.
 15. Metodicheskiye ukazaniya po izmereniyu vrednykh veshchestv v vozdukhe.-M., 1986.-Vyp.21.-S. 168-171.
 16. Obshchaya toksikologiya/Pod red. B.A.Kurlyandskogo, V.A.Filova.- M.: Meditsina, 2002.- 608 s.
 17. Paran'ko N.M., Rublevskaya N.I. Gigiyenicheskaya kharakteristika zagryazneniya tyazhelymi metallami okruzhayushchey sredy promyshlennogo regiona i immun¬nyy status detey//Gig. i san - 1999 – No 2.- S. 51-54.
 18. Paster Ye.U., Ovod V.V., Pozur V.K. Immunologiya.- K.: Vishcha shk., 1989.- 284 s.
 19. Sata Fumihiro et al. Changes in T cells subpopu­lations in lead workers//Environ. Res.- 1998,- No 1,- P. 61-64. https://doi.org/10.1006/enrs.1997.3790
 20. Sepiashvili R.I. Vvedeniye v immunologiyu.- Tskhaltubo-Kutaisi, 1987.-230 s.
 21. Spravochnik: Laboratornyye metody issledovaniya v klinike/Pod red. V.V.Men'shikova.- M.: Meditsina, 1987,- 368 s.
 22. Spravochnik po gigiyene truda/Pod red. B.D.Karpova, V.Ye.Kovshilo.-M.: Meditsina, 1979.
 23. Solomenchuk T.N., Kholin S.YE. Perekysne okyslennya lipidiv v osib z arterialnoyu hipertenziyeyu, yaki pratsyuyut u kontakti z aerozolem svyntsyu//Ukr. kardiol. zhurn - 1996.-No 5-6,-S. 77-78.
 24. Stezhka V.A., Dmitruha N.N., Pokrovskaya T.N. et al. (2002), “Influence of heavy metal compounds from the environment on the state of the immune system in agricultural mechanics”, Dovkіllya and zdorovya, 20 (1), 6-11.
 25. Stolyarov I.D., Ogurtsov R.P., Petrov A.M. i dr. Korrektsiya miyelopidom immunodefitsita u sotrudnikov promyshlennogo predpriyatiya, rabotayushchikh so svinetssoderzhashchimi materialami//Med. truda i prom. ekol.- 2001.- No 5,- S. 26-34.
 26. Tokmurzayev M.. Rekun I. Vliyaniye svintsa na obrazovaniye aktivnykh form kisloroda pri fagotsitoze//Voprosy gigiyeny, fiziologii truda i profpatologii v svyazi s nauchno-tekhnicheskim progressom.-M., 1986,-S. 54-55.
 27. Tоxicological Profile for Lead. Draff for Public Comment//Comment Period Ends: February 17, 1998.­483 p.
 28. Trakhtenberg I.M., Lukovenko V.P. (1990), Tyazhelyye metally kak potentsial'no toksichnyye khimicheskiye veshchestva i zagryazniteli proizvodstvennoy i okruzhayushchey sredy [Heavy metals as potentially toxic chemicals and pollutants of the general and work environment], Znaniye, Kiev, Ukraine.
 29. Trakhtenberg I.M. (1997), “Heavy metals as chemical pollutants of the general and work environment”, Dovkіllya ta zdorovya, 2, 48-51.
 30. Tulubeyev R.K., Pankova V. B. Sostoyaniye respiratornogo trakta i immunnogo statusa u bol'nykh saturnizmom//Vest. otorinolaringol,- 1995.- No 1.- S. 34-37.
 31. Khaitov R.M., Pinegin B.V., IstamovKH.I. Ekologicheskaya immunologiya,- M.: VNIRO, 1995.-219 s.
 32. Chernushenko Ye.F. Diagnostika vtorichnykh immunodefitsitnykh sostoyaniy//Zhurn. prakt. líkarya-2000.-No 1,-S. 6-10.
 33. Uzarbaeva R.Ye. Vliyaniye svintsovoy intoksikatsii na allergiyu nemedlennogo tipa//Gigiyena truda i prof. zabol.- 1986.- No 8.- S. 50-51.