You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STUDY OF NOISE AND VIBRATION INFLUENCE REGULARITIES ON REPRODUCTIVE HEALTH STATE OF TEXTILE INDUSTRY FEMALE WORKERS

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.04.030

Yavorovskiy O.P., Zorina S.M., Moskalenko O.M.

STUDY OF NOISE AND VIBRATION INFLUENCE REGULARITIES ON REPRODUCTIVE HEALTH STATE OF TEXTILE INDUSTRY FEMALE WORKERS

National Medical University O.O. Bogomolets, Kyiv

Full article (PDF), UKR

Regularities of noise and vibration influence on reproductive health of textile industry female workers were studied. The results of the study allowed to infer that the mentioned factors (especially under conditions of their combined interaction) unfavorably affected the pregnancy course and showed high probability of complications during pregnancy, labor and post-labor periods as well as negative influence upon newborns state of health. On the basis of the revealed regularities there was developed a set of organizational and technologic, sanitary and hygienic, medico-social measures for the prevention of repro-ductive disorders in women engaged in weaving production.

Key words: reproductive health, weaving production, noise and vibration combined interaction

References

  1. Demohrafichna kryza v Ukrayini. Problemy, doslidzhennya. vytoky, skladovi, napryamky protydiyi/ NAN Ukrayiny. Instytut ekonomiky: za red. V.Steshenko.- K., 2001,-560 s.
  2. Hayda N.H. Stan reproduktyvnoho zdorov'ya naselennya na mezhi tysyacholitʹ//Zhury, prakt. likarya,- No 5.-S. 2-6.
  3. Izmerov N.F. Gigiyena truda zhenshchin/ Pod red. KH.G.Khoyblayn.- M.: Meditsina; Berlin: Narod i zdorov'ye, 1985,-320 s.
  4. Izmerov N.F. Chelovek i shum. M.: Meditsina.-381 s.
  5. Matviyenko O.O. Reproduktyvna systema zhinok i vyrobnychi chynnyky//36. nauk, pratsʹ Asotsiatsiyi akusheriv-hinekolohiv Ukrayiny.- K., 2001.-S. 417-418 https://doi.org/10.1016/S0379-7112(01)00004-2
  6. Parpaley I.YA. Premorbidnyye i ranneklinicheskiye rasstroystva v komplekse narusheniy, vyzvannykh vibro-shumovym, sotsial'no-bytovym i psikhogennymi faktorami: Avtoref. dis. .,. d-ra med. nauk.-K., 1991.-21 s.
  7. Mekhant'yev I.I., Chuvinova N.F. Vliyaniye proizvodstvennykh protsessov na zdorov'ye rabotayushchikh zhenshchin//Meditsina truda i prom. ekol.- 2002.- No 7-S. 29-31.
  8. Chernykh YU.Ye., Mamchik N.P. Usloviya truda i zdorov'ye rabotnikov tekstil'nogo proizvodstva//Meditsina truda i prom. ekol.- 2002.- No 7.- S. 33-35.
  9. Nurminen Т. Female noise exposure, shift work, and reproduction//J. Occup. Environ. Med.- 1995.- V.37, No 8,- P. 945-950. https://doi.org/10.1097/00043764-199508000-00010