You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STUDY OF PECULIARITIES OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE IN PERSONS WITH CHRONIC FATIGUE SYNDROME

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.01.038

Kudiyevsky Y.V.

STUDY OF PECULIARITIES OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE IN PERSONS WITH CHRONIC FATIGUE SYNDROME

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), UKR

The results of the performed psychophysiological studies on the group of patients with chronic fatigue syndrome are laid down in the article. It was established that the majority of subjects by test and objective methods showed significant anomalies of the norm, just testifying to mental and physiological disorders in the body occurring due to chronic fatigue and the effect of factors causing it.

Key words: chronic fatigue syndrome, psychophysiological state, syndrome of «burning-out»

References

 1. Afanas'yeva Ye.S.. Bezrukov V.F.. Moiseyenko Ye.V. Tsitogeneticheskiye metody otsenki nestabil'nosti genoma uchastnikov antarkticheskikh ekspeditsiy//Elektrichestvo i svyaz'.- 2002,- No 16.- S. 120-122.
 2. Voytenko V.P.Tokar' A.V.. Polyukhov V.V. Metodika opredeleniya biologicheskogo vozrasta cheloveka//Gerontol. i geriatriya,- 1984.-S. 133-137.
 3. Gordon N.F. Khronicheskoye utomleniye i dvigatel'naya aktivnost'.- K.: Olimpiyskaya literatura. 1999.- 125 s.
 4. Loganovskiy K.N. Sindrom khronicheskoy ustalosti - bolezn' tysyachi naimenovaniy//Ukr. med. chasopis,- 1998.- No 5.- S. 6-15.
 5. Orel V.Ye. Issledovaniye fenomena psikhicheskogo vygoraniya v otechestvennoy i zarubezhnoy psikhologii//Problemy obshchey i organizatsionnoy psikhologii: Sb. nauch. tr.- Yaroslavl'. 1999.-S. 76-79.
 6. Podkolzin A.A. Psikhofiziologicheskiye mekhanizmy sindroma khronicheskoy ustalosti (novyye podkhody k profilaktike i lecheniyu).- M.: Bioinformservis. 2000.- 128 s.
 7. Psikhologicheskiye testy/Pod. red. A.A. Karelina: v 2 t.- M.: VLADOS. 2003.- 248 s.
 8. Navakatikyan A.O..Buzunov V.A.. Maydikov Y.L.Psikhofiziologicheskiye metody professional'nogo otbora v vedushchiye proofessii energopredpriyatiy (metodicheskiye rekomendatsii) [Psychological methods of occupational selection to leading professions of energetic enterprises], Methodical recommendations, K., 1979,- 24 s.
 9. Raygorodskiy D.YA. Prakticheskaya psikhodiagnostika.- Samara: Barakh. 1999,- 390 s.
 10. De Jong L.W.. Prons J.B.. Fiselier T.J. et al. Chronic fatigue syndrome in young persons//Ned. T. Geneesk.- 1997.-V.141, No 31.- P. 1513-1516.
 11. Holmes J.R. Kaplan J.E.Gantz N.M. et al. Chro­nic fatigue syndrome: a working case definition//Ann. Intern. Med.- 1988,-V.8, No 3.- P. 387-389. https://doi.org/10.7326/0003-4819-108-3-387
 12. Hyde B.M. (Ed) The clinical and scientific basis of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syn­drome.- Ottawa: The Nightingale Research Foundation. 1992.-724 p.
 13. Levine P.N. Epidemiological advances in chronic fatigue syndrome//J. Psychiat. Res.- 1997.- V.31, No 1.- P. 7-18. https://doi.org/10.1016/S0022-3956(96)00058-1
 14. Phaneuf D. Chronic-fatigue syndrome//Canad. J. CME.- 1998,-Aug.- P. 25-39.
 15. Ross E. The history and treatment of chronic fatigue syndrome//Nurs. Times.- 1996.-V.92, No 44.- P. 34-36.
 16. Shimomitsu T. Occupational Stress and health in Japan//Asian-Pacific Newslett on Occup. Health and Safety.- 1999.-V.6.- P. 16-