You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SUBSTANTIATION OF D-ALLETHRIN HYGIENIC STANDARDS FOR THE AIR

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.042

Voronina V. M., Svetlyj S. S.

SUBSTANTIATION OF D-ALLETHRIN HYGIENIC STANDARDS FOR THE AIR

L.I. Medved Institute of Ecohygiene and Toxicology, Kyiv

Full article (PDF), RUS

Insecticide d-allethrin belongs to synthetic pyrethroids by its chemical structure. The parameters of pesticide toxicity were determined on laboratory animals by respiratory, gastroenteral and dermal administrations as well NOEL at peroral and dermal administrations in conditions of subcutaneous and subchronic experiments, NOEL in the study of chronic toxicity and delayed effects. Taking into account the degree of danger there were recommended hygienic standards for d-allethrin: 0,3 mg/M3 — for the air of the working zone and 0,01 mg/M3 — for the atmospheric air.

Keywords: insecticide, d-allethrin, synthetic pyrethroids, hygienic standards, air of the working zone, atmospheric air

References

  1. Allethrins. Allethrin, d-allethrin, bioallethrin, s-bioallethrin, esbiotrin /Environmental Health Criteria 87.- Geneva : World Health Organization, 1989.- 75 p.
  2. Allethrin (17) / The e-Pesticide Manual (Twelfth Edition) Version 2.1/ The British Crop Protection Council.
  3. IPCS. International Program on Chemical Safety. Summary of toxicological evaluations performed by the joint FAO/WHO meeting on pesticide residues [JMPR].- Geneva, 1993.- 120 p.
  4. Metodicheskiye ukazaniya po ustanovleniyu oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony. No 4000-85: Utv. 15.09.85/MZ SSSR,- K., 1985.- 22 s.
  5. Metodicheskiye ukazaniya po ustanovleniyu raschetnykh normativov v vode khozyaystvenno-pit'yevogo naznacheniya, vozdukhe rabochey zony i atmosfernom vozdukhe naselennykh mest s ispol'zovaniyem EVM: Utv.01.07.87/MZ SSSR,- K., 1987.- 14 s.
  6. Metodychni vkazivky. Obgruntuvannya oriyentovnykh bezpechnykh rivniv vplyvu (OBRV) khimichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri naselenykh mists. MV 2.2.6-111. - 2004.- 33 s.
  7. Prallethrin (631) / The e-Pesticide Manual (Twelfth Edition) Version 2.1. The British Crop Protection Council.
  8. Hihiyenichna klasyfikatsiya pestytsydiv za stupenem nebezpechnosti. DSaNPiN 8.87.1.002.- Kyiv, 1998.