You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TEMPORARY MORBIDITY IN DRIVERS OF SPECIAL VEHICLES

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.01.033

Vezhnovets T.

TEMPORARY MORBIDITY IN DRIVERS OF SPECIAL VEHICLES

Centre for Psychiatric Aid and Psycho-physiological Selection of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

We analyzed rates of the temporary morbidity in drivers of special vehicles for the period from 1999 to 2003. It was established that morbidity rates depended on the age and the length of employment. The higher morbidity rates were recorded in drivers older than 40 years and with the length of employment more than 20 years. The peculiarity in the structure of the temporary morbidity in drivers is that the second place is taken by diseases of the blood circulation system. The significant differences have been established in the structure of morbidity for three aged groups.

Key words: morbidity rates, drivers, age, length of employment

References

 1. Dogle N.V., Yurkevich A.YA. Zabolevayemost' s vremennoy utratoy trudosposobnosti,- M.: Meditsina, 1984,- 183 s.
 2. Vaysman A.I. Gigiyena truda voditeley avtomobiley,-M.: Meditsina, 1988,- 192 s.
 3. Matviyenko N.T., Donchenko L.I., Dudnik I.N., Lunin A.N. Usloviya truda i zabolevayemost' voditeley bol'shegruznykh avtomobiley pri rabote v kar'yerakh / / Sb.»Gigiyena truda»,- K.. 1992,- Vyp.28,- S. 23-24.
 4. Gorelikova O.N. Onkologicheskaya zabolevayemost' i smertnost' voditeley avtomobil'nogo transporta // Meditsina truda i prom. ekol,- 1993.- No 5-6,- S. 34-38.
 5. Diordichuk T.I. (1999), “Truck drivers: occupational activities and health”, Dovkіllya ta zdorovya, 11 (4), 42-45.
 6. Diordichuk T.A., Antonomov M.Yu. (2001), “Aging rates and drivers' morbidity rates depending on the length of service and region of residence”, Gigiena truda, Issue 32, 56-59.
 7. Diordichuk T.A. (2003), Peculiarities of working conditions, risk factors, ways to preserve health and professional reliability of drivers of freight cars, Abstract of dissertation, cand. med. sci., Institute of Occupational Health of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev
 8. Mamchik N.P., Kameneva O.V. Kompleksnaya gigiyenicheskaya otsenka usloviy truda voditeley // Meditsina truda i prom. ekol,- 2002,- No 7,- S. 16-18.
 9. Bogdanova T.S. Prognozirovaniye psikhosomaticheskikh zabolevaniy u voditeley operativnogo transporta // Meditsina truda i prom. ekol,- 1995.- No 4,- S. 29-30.
 10. Akent'yev P.V. Vliyaniye ekstremal'nykh situatsiy professional'noy deyatel'nosti na rabotosposobnost' i zabolevayemost' voditeley operativnogo transporta: Avtoref.... kand. med. nauk.- M.: Zashchi¬ta, 1999,- 24 s.
 11. Bashkiryova A.S. Osobennosti psikhicheskoy adaptatsii i rasprostranennost' pogranichnykh nervno-psikhicheskikh rasstroystv u voditeley gruzovogo avtotransporta // Meditsina truda i prom. ekol..- 2003.-No 9.-S. 18-24.
 12. Lapach S.N., Chubenko A.V.. Babich P.N. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol'zovaniyem Excel.- K.: Morion, 2000.314s.
 13. Notkin Ye.L. Ob uglublennom analize dannykh zabolevayemosti s vremennoy netrudosposobnost'yu / / Gig. i san.- 1979.- No 5.- S. 40-46.
 14. Vezhnovets T.A. Osoblyvosti psykhofiziolohichnoho statusu praktychno zdorovykh vodiyiv operatyvnoho transportu ta vodiyiv z khronichnoyu patolohiyeyu / / Ukr. nauk,- med. molodizhnyy zhurn,- 2003.- No 2,- S. 70-73.
 15. Vezhnovets T.A.. Maydykov YU.L. Osoblyvosti stanu psykhofiziolohichnykh funktsiy i aparatu kroobihu u vodiyiv // Sb.»Hyhyena truda»,-K., 2002,- Issue 33.- S. 90-95.