You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE PROBLEM OF DETERMINATION OF DEFINITIONS: «WORK ABILITY» AND «DISABILITY»

DOI xxxxxxxx

Kalnysh V.V.

TO THE PROBLEM OF DETERMINATION OF DEFINITIONS: «WORK ABILITY» AND «DISABILITY»

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kiev

Full article (PDF), RUS

The normative documentation, available in Ukraine, regulating definitions «work ability» and «disability», has been analyzed. Positive moments, shortcomings and contradictions of these definitions have been noted. It is shown that there are specific marks in definitions «work ability» and «disability». There have been proposed new attributive and relative definitions for «work ability» from the point of view of the systemic analysis.

Key words: definitions, «work ability», «disability», successful activity, efficiency, systemic analysis

References

 1. Abayev N.V. Chan'-buddizm i kul'turno-psikhologicheskiye traditsii v srednevekovom Kitaye.- Novosibirsk: Nauka, 1989.- 272 s.
 2. Diogen Laertskiy O zhizni, ucheniyakh i izrecheiyakh znamenitykh filosofov.- M.: Mysl', 1979.- S. 246.
 3. DSTU 2293-99 Okhorona pratsi. Terminy ta vyznachennya osnovnykh ponyatʹ.
 4. 4. DSTU 3038-95 Hihiyena. Terminy ta vyznachennya osnovnykh ponyatʹ.
 5. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi. Hihiyenichni normatyvy. HN 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 r. Vydannya ofitsiyne.- K., 2001.- 46 s.
 6. Yegorov A., S., Zagryadskiy V. A. Psikhofiziologiya umstvennogo truda.- L.: Nauka, 1973.- 115 s.
 7. Zhizhina M.V. K voprosu sotsializatsii ispolnitel'skogo vnimaniya muzykanta / / Sotsial'naya psikhologiya XXI veka.- Yaroslavl', 2002.- http://www.psychosfera.ru/book/book6/book6_t.html.
 8. Zavalova ND, Lomov BF, Ponomarenko VA The image in the system of mental regulation of activity.- M .: Nauka, 1986.- 174 p.
 9. Kalnish V.V. (2008), “Psychophysiological aspects of studies on reliability of operators work”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 3, 81-88.
 10. Kalnish V.V., Shvets A.V. (2008), “Improvement of the methodology on defining operator’s psychophysiological characteristics”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 4, 49-54.
 11. Leont'ev Ф.Т 11. Leont'yev A.N. Deyatel'nost'. Soznaniye. Lichnost'.- M.: Politizdat, 1974.- 574 s.
 12. Moiseyev N.N. Chelovek, sreda, obshchestvo.- M.: Nauka, 1982.- 240 s.1. Moiseyev N.N. Chelovek, sreda, obshchestvo.- M.: Nauka, 1982.- 240 s.
 13. Navakatikyan O.O., Kalʹnysh V.V., Stryukov S.M. (1997), Okhorona pratsi korystuvachiv komp'yuternykh videodyspleynykh terminaliv [Occupational health of users of computer video display terminals], Kyiv, Ukraine.
 14. Navakatikyan A.O., Kovaleva A.I. Zdorov'ye i rabotosposobnost' pri umstvennom trude.- K.: Zdorov'ya, 1989.- 88 s.
 15. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V., Kal'nish V.V. (1987), Fiziologiya i gigiyena umstvennogo truda [Physiology and hygiene of mental work], Zdorov'ya, Kyiv, Ukraine.
 16. Nesterkin S.P. Psikhologicheskiye osnovy srednevekovogo chan'-buddizma / / Psikhologicheskiye aspekty buddizma.- Novosibirsk: Nauka, 1986.- S. 144-156.
 17. Putilov A.A. Sistemoobrazuyushchaya funktsiya sinkhronizatsii v zhivoy prirode.- Novosibirsk: Nauka, 1987.- 144 s.
 18. Romanov V.N. Sistemnyy analiz dlya inzhenerov.- SPb.: SZGZTU, 2006.- 186 s.
 19. Rossiyskaya entsiklopediya po meditsine truda/ Glavnyy redaktor N.F.Izmerov.- M.: OAO “Izdatel'stvo Meditsina”, 2005.- 656 s.
 20. Rukovodstvo po gigiyenicheskoy otsenke faktorov rabochey sredy i trudovogo protsessa. Kriterii i klassifikatsiya usloviy truda: Rukovodstvo. R.2.2.2006-05: Utv. Gl. gos. sanit. vrachom RF 29.07.2005.- Pril. 18.
 21. Slovar' fiziologicheskikh terminov.- M.: Nauka, 1987.- 46 s.
 22. Topolyanskiy V.D., Strukovskaya M.V. Psikhosomaticheskiye rasstroystva. M.: Meditsina, 1979.¬344 s.
 23. Uyemov A.I. Sistemnyy podkhod i obshchaya teoriya sistem.- M.: “Mysl'”, 1978.- 272 s.
 24. Uspenskiy V.A. Teorema Godelya o nepolnote. “Populyarnyye lektsii po matematike”.- M.: “Nauka”, 1982.- 110 s.
 25. Chaykovskiy YU.V. Evolyutsiya. Vyp. 22. M.: - Tsentr sistemnykh issledovaniy - IIYET RAN, 2003.¬472 s.
 26. Entsiklopedicheskiy slovar' meditsinskikh terminov.- M.,1984.- T.3.- S. 202.