You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE PROBLEM OF ESTABLISHING TWO HYGIENIC STANDARDS OF CHEMICAL SUBSTANCES FOR THE WORKING ZONE AIR

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.048

Korshun M. M.

TO THE PROBLEM OF ESTABLISHING TWO HYGIENIC STANDARDS OF CHEMICAL SUBSTANCES FOR THE WORKING ZONE AIR

Hygienic Regulation Committee of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

A short description is presented in the paper and a situation is being analyzed, concerning hygienic regulation of harmful substances after introduction of two standards for the working zone air in 1976, i.e. maximum single (TLVwzms) and shift average (TLVwzsa) values. Proposals are given on extending a number of substances, which can be provided with such standards in the first place, as one of possible ways for harmonization of the standard base of Ukraine and EU in the filed of chemical safety at workplace.

Key words: harmful substances, maximum single and shift average threshold limit values

References

  1. Trakhtenberg I.M., Korshun M.N. (1978), "To the substantiation of average-shift maximum permissible concentrations of highly cumulative harmful substances in the air of the working zone", Gig. truda i prof. zabol.,1, 14-19.
  2. Dyrektyva Komisiyi 2000/39/YES vid 8 chervnya 2000 roku pro vstanovlennya pershoho pereliku hranychnykh znachen dlya robochykh mists na vykonannya Dyrektyvy Rady 98/24 YES pro zakhyst zdorov'ya i bezpeku naymanykh pratsivnykiv vid zahrozy, obumovlenoyi khimichnymy vyrobnychymy rechovynamy pid chas roboty.
  3. Dyrektyva Komisiyi 2006/15/YES vid 7 lyutoho 2006 roku pro vstanovlennya druhoho pereliku hranychnykh znachen dlya robochykh mists na vykonannya Dyrektyvy Rady 98/24/YES ta vnesennya popravok do Dyrektyv 91/322/YEYES ta 2000/39/YES.
  4. Dyrektyva Komisiyi 2009/161/YES vid 17 hrudnya 2009 roku pro vstanovlennya tretoho spysku indykatyvnykh znachen mezh profesiynoyi ekspozytsiyi (vplyvu) dlya vykonannya Dyrektyvy Rady 98/24/YES i vnesennya popravok u Dyrektyvu Komisiyi 2000/39/YES.
  5. Biologicheskaya PDK toluola dlya rabotayushchikh / [Tkacheva T. A., Karpukhina Ye. A., Kayutina S. V. i dr.] // 3 s"yezd toksikologov Rossii 2-5 dekabrya 2008 g. Tezisy dokladov. M-vo zdravookhraneniya i sots. razvitiya Rossiyskoy Federatsii.- M., 2008.- S.298-300.
  6. Datsenko I. I. O "dvoynom" normirovanii khimicheskikh veshchestv v atmosfernom vozdukhe / I. I. Datsenko, V. Z. Martynyuk, B. N. Shtabskiy // Gig. i san.- 1976.- No 9.- S. 91-93.
  7. Smelyanskiy Z. B. K voprosu o maksimal'no dopustimom soderzhanii vrednykh veshchestv vo vneshney srede / Z. B. Smelyanskiy // Gig i san.- 1953.- No 11.- S. 67-69.
  8. Franke Z. Khimiya otravlyayushchikh veshchestv / Z. Franke // T. 1, per.s nem.- M.: Khimiya, 1973.- 440 s.