You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE PROBLEM OF RATING CHRYSOTILE-ASBESTOS IN THE WORKING ZONE AIR

1(29) 2012

DOI xxxxxxxx

Moszkowskiy V. E.1, Demetska O. V.1, Salnikova N. A.1, Kashanskiy S. V.2

TO THE PROBLEM OF RATING CHRYSOTILE-ASBESTOS IN THE WORKING ZONE AIR

1SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

2FBUN «Yekatirenburg Medical Scientific Centre on Prophylaxis and Health of works at industrial enterprises», Yekatirenburg, Russian Federation

Full article (PDF), UKR

Currently in Ukraine the evaluation of dusty workplaces at enterprises using asbestos is based on the weighted method (depending on the content of asbestos, PLC is 2 mg/m3 —10 mg/m3), whereas in the countries of European Union it is based on counting the number of asbestos fibers. As the hygienic standard for chrysotile-asbestos for the working zone air proposed PLC - 0.6 f/ml.

Key words: chrysotile-asbestos, regulation, working zone air

References

 1. GOST 12.1.005-88 «SSBT. Obshchiye sanitarnogigiyenicheskiye trebovaniya k vozdukhu rabochey zony».
 2. DSP-201-97 «Derzhavní sanítarní pravila okhoroni atmosfernogo povítrya naselenikh místs' (víd zabrudnennya khímíchnimi ta bíologíchnimi rechovinami).»
 3. Kovalevskiy Ye. V. Normativno-metodicheskoye obespecheniye bezopasnogo kontroliruyemogo ispol'zovaniya khrizotil-asbesta v Rossii / Ye. V. Kovalevskiy, S. V. Kashanskiy // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 201.- № 5.- S. 44-48.
 4. Kovalevskiy Ye. V. Sovremennyye podkhody k normirovaniyu asbestsoderzhashchikh pyley / Ye. V. Kovalevskiy, S. V. Kashanskiy // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 2008.- № 3.- S. 9-15.
 5. Kundiyev YU. I. Gigiyenicheskaya kharakteristika usloviy truda rabochikh osnovnykh professiy v azbestotsementom proizvodstve Ukrainy / YU. I. Kundiyev, V. I. Chernyuk, A. N. Karakashyan [i dr.] // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya.- 2008.- № 3.- S. 21-27.
 6. Obg̀runtuvannya gígíêníchnikh normativív shkídlivikh khímíchnikh rechovin u ríznikh seredovishchakh na osnoví sistemnogo pídkhodu. Metodichní vkazívki MV 1.1.5.-8802: Vidannya ofítsíyne (zatv. Postanovoyu Golovnogo derzhavnogo sanítarnogo líkarya Ukraí̈ni 12.04.2002 r., № 14).- K., 2002.- 40 s.
 7. Chernyuk V. I. Vozmozhno li bezopasnoye ispol'zovaniye khrizotilovogo asbesta? Opyt Ukrainy / V. I. Chernyuk, T. K. Kucheruk, I. P. [i dr.].- Kiyev, Ukraina.- 2008.- 36 s.
 8. Bernstein D. M. The biopersistence of Canadian chrysotile asbestos following inhalation: Final results through 1 year after cessation of exposure / D. M. Bernstein, R. Roger, P. Smith // Inhal. Toxicol.- 2005.- V.17, № 1.- P. 1 - 14.
 9. Hessel P. A. Asbestos, asbestosis, and lung cancer: a critical assessment of the epidemiological evidence / P. A. Hessel, J. F. Gamble, J. C. McDonald // Thorax.- 2005.- V. 60.- P. 433 - 436.
 10. Ross M. History of asbestos discovery and asbestos- related disease in context with the occurrence of asbestos within ophiolite complexes / M. Ross, R. P. Nolan // Geol. Soc. Amer.: Special paper 173.- 2003.- P. 447-470.
 11. Virta R. L. Asbestos: Geology, mineralogy, mining, and uses // US Geological Survey Circular; 1255-KK, 2002.- 28 p.
 12. http://www.atsdrcdc.gov/asbestos/more_about_ asbestos/what_is_asbestos/
 13. http://www.who.int/occupational_health/ topics/asbestos_documents/en/index.html