You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE QUESTION ABOUT DETERMINATION OF FREE SIO2 IN VARIOUS INDUSTRIAL AEROSOLS DURING REALIZATION OF HYGIENIC CONTROL

1(21) 2010

DOI xxxxxxxx

Mukhin V.V., Putilina O.N., Altukhova N.N.

TO THE QUESTION ABOUT DETERMINATION OF FREE SIO2 IN VARIOUS INDUSTRIAL AEROSOLS DURING REALIZATION OF HYGIENIC CONTROL

Research Institute for Medico-Ecological Problems of Donbass and Coal Industry, Donetsk

Full article (PDF), RUS

The comparative evaluation of determination methods of free SiO2 including amorphous and crystalline in the industrial aerosols in the working zone air was realized. Factors, which bring to substantial errors were revealed. The optimal conditions of reactions realization were selected. Unification of the method of spectrophotometric determination of free SiO2 concentra¬tion in the working zone air in the dust aerosol in diapason of mass portion content from 1 to 100 % was proposed.

Key words: free SiO2, determination method, working zone air

References

  1. SP i N No 4717-88 ot 26.05.88 Predel'no-dopustimyye kontsentratsii (PDK) vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony.
  2. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu vrednykh veshchestv v svarochnom aerozole (tverdaya faza i gazy), No 4945-88.- M.: MP Rarog, 1992.- S. 29-31.
  3. Polezhayev N.G. Novyy metod opredeleniya svobodnoy dvuokisi kremniya v prisutstvii silikatov / N.G. Polezhayev // Opredeleniye svobodnoy dvuokisi kremniya v gornykh porodakh i rudnichnoy pyli.- M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1958.- S. 33-43.
  4. Metodicheskiye ukazaniya po opredeleniyu svobodnoy dvuokisi kremniya v nekotorykh vidakh pyli, No 2391-81.- M.: Minzdrav SSSR, 1981.- 37 s.
  5. Marchenko Z. Fotometricheskoye opredeleniye elementov / Z. Marchenko.- M.: Mir, 1971.- S.218.
  6. Metodicheskiye ukazaniya po uskorennomu opredeleniyu kristallicheskogo dioksida kremniya v ugol'noy i porodnoy pyli, No 5886-91 // Metodicheskiye ukazaniya po izmereniyu kontsentratsii vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony (Pererabotannyye i dopolnennyye metodicheskiye ukazaniya).- Vyp. 12.- M.: TOO “Rarog", 1994.- S. 51-54
  7. Metodicheskiye ukazaniya po fotometricheskomu opredeleniyu amorfnogo dioksida kremniya v proizvodstvennoy pyli, No 5887-91 // Metodicheskiye ukazaniya po izmereniyu kontsentratsii vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony (Pererabotannyye i dopolnennyye metodicheskiye ukazaniya).- Vyp. 12.- M.: TOO “Rarog", 1994.- S. 55-57.
  8. GOST 12.1.016-79. SSBT. Vozdukh rabochey zony. Trebovaniya k metodikam izmereniya kontsentratsiy vrednykh veshchestv, izmeneniye No 1 k GOST 12.1.016 - 79.- Vvedeno 15.05.79.- M.: Izd-vo standartov, 1988.- 14 s.
  9. GOST 8.010-99. Gosudarstvennaya sistema obespecheniya yedinstva izmereniy. Metodiki vypolneniya izmereniy. Osnovnyye polozheniya.- Vzamen GOST 8.010-90; Vvedeno 01.06.2001.- Minsk: Mezhgosudarstvennyy sovet po standartizatsii, metrologii i sertifikatsii, 1999.- 15 s.