You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE QUESTION OF BIOLOGICAL RECEPTION MECHANISMS OF MAGNETIC FIELD 50 Hz

DOI xxxxxxxx

Nazarenko V.I.

TO THE QUESTION OF BIOLOGICAL RECEPTION MECHANISMS OF MAGNETIC FIELD 50 Hz

SI «Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

It was studied the influence of a chronic 8 months exposure of MF 50 Hz with levels 7, 250 and 7000 mkT on free — radical processes and parameters of ECG on white rats. The observed effects could be explained by the following, described in the literature, mechanisms of biological reception for MF 50 Hz: parametric resonance of ion Ca2+ (7—7000 mkT), influence on free-radical processes (250—7000 mkT), occurrence of induced electric currents in biomedia (7000 mkT).

Key words: magnetic field 50 Hz, chronic exposure, biological reception

References

 1. Proposals for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (0-300 GHz): Consultation Document / National Radiological Protection Board.- Chilton, Didcot.- 2003.- 187 p.
 2. Moulder J. Power Lines and Cancer FAQs (last update of “What's New”: 13-Aug-2006)/ On line: http://www.mcw.edu/gcrc/cop/powerlines-cancer- faq/toc.html
 3. Shum /[ Izmerov N.F., Suvorov G.A. i dr.] // Fizicheskiye faktory: ekologo-gigiyenicheskaya otsenka (Rukovodstvo). Gl.16.- M.: Med,1999.- S.6-138.
 4. Mikroklimat /[Afanas'yeva R.F., Bessonova N.A., Burmistrova O.V. i dr.] // Fizicheskiye faktory: ekologo-gigiyenicheskaya otsenka (Rukovodstvo). Gl.10.- M.: Med,1999.- S. 356-424.
 5. Magnetic properties of human liver and brain ferritin / [Dubiel S.M., Zablotna-Rypien B., Mackey J.B., Williams J. M.] // European Bioph.J.- 1999.- V.28 (3).- P. 263-267.
 6. Bailey W.H. Thresholds for 60 Hz magnetic field stimulation of peripheral nerves in human subjects / W.H. Bailey, J.A. Nyenhuis // Bioelectromagnetics.- 2005.- V. 26.- P.462-468.
 7. Engstrom S. Magnetic resonances of ions in biological systems / S. Engstrom, J.D. Bowman / / Bioelectromagnetics.- 2004.- V. 25.- P. 620-630.
 8. The effect of weak 50 Hz magnetic fields on the number of free oxygen radicals in rat lymphocytes in vitro / [Zmyslony M., Rajkowska E., Mamrot P. et al.] // Bioelectromagnetics.- 2004.- V.25.- P. 607-612.
 9. Oxidizing intermediates generated in the Fenton Reagent: Kinetic Arguments against the intermediacy of the hydroxyl radical / [Wink D.A., Wink C.B., Nims R., Ford P.C.] // Envoron. Health Perspect.- 1994.- V. 102 (3).- P. 11-17.
 10. Rusin M.N. Vozdeystviye elektromagnitnykh poley 50 Gts na pokazateli variativnosti serdechnogo ritma personala energoob"yektov / M.N. Rusin , L.M. Fatkhutdinova //Med. truda i prom. ekol.- 2001.- No 11.- S.5-9.
 11. Tabor Z. Influence of 50 Hz magnetic field on human heart rate variability: Linear and nonlinear analysis / Z. Tabor, J. Michalski, E. Rokita //Bioelectromag.- 2004.- V. 25(6).- P. 474 -480.
 12. Belousov YU.B. Antagonisty kal'tsiya prolongirovannogo deystviya i serdechno-sosudistaya zabolevayemost': Novyye dannyye dokazatel'noy meditsiny / YU.B. Belousov, M.V. Leonova //Kardiologiya.- 2001.- No 4.- S. 87-93.
 13. Kukes V.G. Antagonisty kal'tsiya: sovremennyye aspekty primeneniya v kardiologii / V. G. Kukes, O.D. Ostroumova, A.K. Starodubtsev // Farmakoterapiya.- 2006.- T.8.- No11;http://www.consilium.- medicinum.com/media/consilium/index.shlml.
 14. Zapadnyuk I.P. Laboratornyye zhivotnyye / [Zapadnyuk I.P., Zapadnyuk V.I., Zakhariya Ye.A., Zapadnyuk B.V.] .- K.: Vishcha shkola.- 1983.- 262 s.
 15. Andreyeva L.I. Modifikatsiya metoda opredeleniya perekisey lipidov v teste s tiobarbiturovoy kislotoy / L.I. Andreyeva, L.A. Kozhemyakin, A.A. Kishkun // Laboratornoye delo.- 1988.- No 11.- S. 41-43.
 16. McCord J.M., Fridovich I. Superoxide dismutase: an enzymic function for erythrocuprein (hemocuprein) / McCord J.M., Fridovich I.// J. Biol. Chem.- 1989.- V.244, No.22.- P. 6049-6055.
 17. Aebi H. E. Enzymes 1: oxidoreductases, transferases // In: Bergmeyer H., Ed. Methods of enzymatic analysis.- 1980.- V. III.- P. 273-282.
 18. Chevari S. Opredeleniye antioksidantnykh parametrov krovi i ikh diagnosticheskoye znacheniye (modifikatsiya metoda Fraidi) / S. Chevari, T Andyal, YA. Yashtrenger // Laboratornoye delo.- 1991.- No10.- S. 9-13.
 19. In vitro effects of 50 Hz magnetic fields on oxidatively damaged rabbit red blood cells / [Fiorani M., Biagiarelli B., Vetrano F. Et al.] //Bioelectromag.- 1997.- V. 18.- P.125-131.
 20. Preventivnaya kardiologiya :per.s chesh. / [Vidimski I., Vishek V., Andel M. i dr.].- K.: Zdorov'ya, 1986.- 392 s.