You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC STUDY OF INSECTICIDE RIMON 10, ec AND EVALUATION OF ITS HAZARD FOR OPERATORS

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.03.043

Korshun O.M., Bardov V.C., Korshun M.M., Omelchuk S.T., Sasinovich I.M.

TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC STUDY OF INSECTICIDE RIMON 10, ec AND EVALUATION OF ITS HAZARD FOR OPERATORS

O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv

Full article (PDF), UKR

It was established that novaluron and a formulation on its basis Rimon 10. ec belong to III class of hazard (moderately haz-ardous). It was shown that under observance of current hygienic regulations and execution of appropriate sanitary control, application of the formulation Rimon 10, ec represents no danger for operators.

Key words: Rimon 10, ec, toxicological and hygienic study, sanitary control

References

 1. Kirsenko V.V., Yastrub T.A., Karpenko V.N. et al. (2002), “Assessing the risk of adverse effects of pesticides on workers in conditions of “zero-value” exposure levels”, Dovkillya ta zdorovya, 21 (2), 58-61.
 2. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov,- K., 1988. Utv. M3 SSSR 13.03.1987. No 4263-87.
 3. Metodicheskiye rekomendatsii po izucheniyu i gigiyenicheskoy otsenke usloviy truda pri primenenii pestitsidov: MR№01-19/140-17.-M., 1995.- 11s.
 4. Metodicheskiye rekomendatsii po obosnovaniyu oriyentirovochnykh bezopasnykh urovney vozdeystviya (OBUV) pestitsidov v vozdukhe rabochey zony pri ikh primenenii v sel'skom khozyaystve: MU № 2302-81.- K.: M3 SSSR. 1984 - 14 s.
 5. Metodychni vkazivky z vykonannya vymiryuvanʹ novaluronu u povitri robochoyi zony ta atmosfernomu povitri metodamy vysokoefektyvnoyi ridynnoyi i tonkosharovoyi khromatohrafiyi: MU № 301-2001 //Metodychni vkazivky z vyznachennya mikrokilʹkostey pestytsydiv v produktakh kharchuvannya, kormakh ta navkolyshnʹomu seredovyshchi.- K. 2004.- No 37.- S. 173-180.
 6. Obhruntuvannya oriyentovnykh bezpechnykh rivniv vplyvu (OBRV) khimichnykh rechovyn v atmosfernomu povitri naselenykh mists: MVK 2.2.6-111-2004.- K: MOZ Ukrainy.- 2004.- 33 s.
 7. Pestytsydy. Klasyfikatsiya za stupenem nebezpechnosti: DSanPin 8.8.1.002-98//36. vazhlyvykh ofitsiynykh materialiv z sanitarnykh i protyepidemichnykh pytan - K. 2000 -T.9, CH. 1.-S. 249-266.
 8. Rimon 10. k.e. Dosye firmy Makteshym Kemikal Vorks Ltd. Israel.
 9. Unifitsirovannyye pravila otbora prob sel'skokhozyaystvennoy produktsii, produktov pitaniya i ob"yektov okruzhayushchey sredy dlya opredeleniya mikrokolichestv pestitsidov: Utv. M3 SSSR 21.08.79. No 2051-79.
 10. Yastrub T.A. (2000), “Methodical approaches to assessment of the possible danger in the effect of pesticides under skin contamination”, Gigiyena truda, Issue 31, 147-158.
 11. Lundehn J., Krebs В. Uniform Principles for Safeguarding the Health of Applicators of plant Protection Products.- Berlin: Kommissionsverlag P. Parey. 1992.- 50 p.
 12. Summary of Tоxicology Data for Novaluron. California Environmental Protection Agency. Department of Pesticide Regulation. Medical Tоxicology Branch. 2001. http: //www.fluoridealert.org/ pesticides/Novaluron.CAepa.ToxTst.2001.pdf