You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TOXICOLOGO-HYGIENIC SUBSTANTIATION OF SAFE APPLICATION OF CONDENSED ANHYDROUS AMMONIA IN AGRICULTURE, USING AUTOMATED COMPLEX BLU-JET LAND RUNNER II

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Yastrub T. A., Kirsenko V. V., Kovalenko V. F.

TOXICOLOGO-HYGIENIC SUBSTANTIATION OF SAFE APPLICATION OF CONDENSED ANHYDROUS AMMONIA IN AGRICULTURE, USING AUTOMATED COMPLEX BLU-JET LAND RUNNER II

SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv

Full article (PDF), UKR

Toxicologo-hygienic substantiation of safe application of condensed anhydrous ammonia in agriculture, using the automated complex “Blu-Jet Land Runner II” has been carried out. Ammonia, by its toxicometry parameters, can be referred to the category of dangerous substances, being a strong irritant of skin, mucous membranes of eyes and the respiratory tract, cause weak sensitizing and cumulative effect. It is found in the hygienic studies that the content of ammonia in the working zone and atmospheric air does not exceed hygienic standards. It is concluded, that modern technology of introduction of this fertilizer into the soil, under keeping to instructions on use and safety requirements at works with ammonia, can minimize the risk of its adverse effects on operators at different stages of the production process. The condensed anhydrous ammonia of grade B for the GOST 6221-90 is recommended to application in agriculture as a highly concentrated nitrogen fertilizer (N-82 %) for introduction into the soil in cultivation of a wide range of agricultural crops.

Key words: condensed anhydrous ammonia, toxicology, technology of application in agriculture, occupational health

References

  1. Dehodyuk E. H. Vyroshchuvannya ekolohichno chystoyi produktsiyi roslynnytstva / E. H Dehodyuk.- K.: Urozhay, 1992.- 320 s.
  2. Sokolovskiy A. A. Kratkiy spravochnik po mineral'nym udobreniyam / A. A. Sokolovskiy, T. P. Unanyants.- M. : Khimiya, 1977.- 396 s.
  3. Udobreniya, ikh svoystva i sposoby ispol'zovaniya / [D. A. Koren'kov, I. I. Sinyagin, A. V. Peterburgskiy i dr.]; pod red. D. A. Koren'kova.- M. : Kolos, 1982.- 415 s.
  4. Ammiak zhidkiy tekhnicheskiy. Tekhnicheskiye usloviya: GOST 6221-90 (ST SEV 6380-88).- [Chinniy víd 1991-01-01].- Izdatel'stvo standartov, 1990.¬60 s.
  5. Vrednyye khimicheskiye veshchestva. Neorganicheskiye soyedineniya elementov V-VSH grupp / [A. L. Bandman, N. V. Volkova, T. D. Grekhova i dr.]; pod red. V. A. Filova i dr.- L. : Khimiya, 1989.- 595 s.
  6. Ekolohichni osnovy vykorystannya dobryv /[YE. H. Dehodyuk, V. T. Mamontov, V. I. Hamaley ta in.]; za red. E. H. Dehodyuka.- K. : Urozhay, 1988.- 232 s.
  7. Ustroystva dlya vneseniya v pochvu zhidkogo ammia¬ka. Trebovaniya bezopasnosti: GOST R ISO 4254-2-99. [Chinniy víd 1999-30-11].- Ofíts. vid.- M.: Gosstan¬dart Rossii, 2000.- 7 s.
  8. Predel'no dopustimyye kontsentratsii vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony, No 4617-88: GOST 12.1.005-88. [Chinniy víd 1989-01-01].- Ofíts. vid.- M.: Komitet standartizatsii i metrologii SSSR, 1991.- 91 s.
  9. Derzhavni sanitarni pravyla okhorony atmosfernoho povitrya naselenykh mistsʹ (vid zabrudnennya khimichnymy i biolohichnymy rechovynamy). Derzhavni sanitarni normy, pravyla, hihiyenichni normatyvy: DSP- 201-97.- Ofits. vyd.- K.: M-vo okhorony zdorov'ya Ukrainy, 1997.- 57 s.
  10. Sanitarnyye pravila i normy okhrany poverkhnostnykh vod ot zagryazneniya: SanPíN 4630-88.- [Chinniy víd 1989-01-01].- Ofíts. vid.- M. : M-vo okhorony zdorov'ya SRSR, 1989.- 81 s.