You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VAZOTOXIC EFFECT OF LEAD: ROLE OF DISORDERS IN NITRIC OXIDE METABOLISM

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.056

Apykhtina O.L.1, Kotsuruba А.В.2, Korkach Yu.P.2, Andrusishyna I.М.1, Lampeka O.G.1

VAZOTOXIC EFFECT OF LEAD: ROLE OF DISORDERS IN NITRIC OXIDE METABOLISM

1Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

2Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The role of disorders in production and metabolism of nitrogen oxide in tissues of aorta under lead exposures is considered. The ability of lead to cumulate in the aorta, to significantly stimulate production of reactive oxygen species and cause inten¬sive changes in the nitric oxide system, resulting in the increase of activity of inducible isoform of nitric oxide synthase and in the level of its main metabolites, is determined. Here, preconditions for substantial development of a highly toxic sub¬stance — peroxinitrite are created, resulting in the strengthening of its cytotoxic effect and occurrence of the relative nitro¬gen oxide deficiency.

Key words: nitric oxide, lead, aorta, peroxinitrite, vazotoxic action

References

 1. Trakhtenberg I.M. (1997), "Heavy metals as chemical pollutants of work-related and ambient environment (ecological and hygienic aspects)",Dovkilya ta zdorov'ya, 2. 48-52.
 2. Trakhtenberg J.M., Babayan E.A.(1992), Khimicheskiye faktory okruzhayushchey sredy i serdechno-sosudistaya sistema [Chemical environmental factors and the cardiovascular system], Kiev, Ukraine.
 3. Serdechno-sosudistaya sistema pri deystvii profesional'nykh faktorov. // Pod red. N.M. Konchalovsky- M.- 1976.-256 s.
 4. Zerbino D.D., Solomenchuk T.M., Pospishal' YU.A. Svinets - etiologicheskiy faktor porazheniya sosudov: osnovnyye dokazatel'stva // Arkhiv patologii,- 1997,- No 1.-S.9-12.
 5. Bozhenko A.I., Babiy V.P., Kotyuzhinskaya S.G, Nikolayevskaya I.V. Rol' oksida azota v mekhanizmakh vospaleniya (obzor) // Teoretichna ta yeksperimental'na meditsina.- 2001.- No 3.- S. 13-17.
 6. Zerbyno D.D., Solomenchuk T.M. Svynets: urazhennya sudynnoyi systemy // Ukr. Medychnyy Chasopys- 2002. - No 2 - S. 79-83.
 7. Rothenberg S. J., Kondrashov V., Manalo M. et al. Increases in hypertension and blood pressure during pregnancy with Increased bone lead levels // Am. J. Epidemiol.- 2002,- No 12 - P. 1079-1087. https://doi.org/10.1093/aje/kwf163
 8. Manukhina Ye.B., Lyamina N.P., Dolotovskaya P.V. i dr. Rol' oksida azota i svobodnykh radikalov v patogeneze arterial'noy gipertenzii // Kardiologiya.- 2002.- No 11.- st.73-84.
 9. Sinyachenko O.V. Zvyagina T.V. Oksid azota v terapevticheskoy praktike.- Donetsk,- 2001.- 250 s.
 10. Reutov V.P., Sorokina Ye.G., Okhotin V.Ye., Kositsyn N.S. Tsiklicheskiye prevrashcheniya oksida azota v organizme mlekopitayushchikh - M.:Nauka,1997.- 156 s.
 11. Sahach V.F., Bazilyuk O.V., Kotsyuruba A.V., Bukhanevich O.M. Porushennya endoteliyzalezhnykh sudynnykh reaktsiy, arhinaznoho ta NO-syntaznoho shlyakhiv obminu L-arhininu pry arterialniy hipertenziyi // Fiziolohichnyy zhurnal.- 2000.-T.46. No 3.- S. 3-12.
 12. Stokle ZH.-K., Myule B., Andriantsitokhayna R., Kleshchev A. Gyperproduktsiya oksida azota v patofiziologii krovenosnykh sosudov (obor) // Biokhimiya.-1998.-T.63, vyp. 7.-S.976-983.
 13. Perkin Elmer Corporation: Analytical Methods for Atomic Absorption Spectrometers, Norwallk. Conn.- 1975.- 368 p.
 14. Huwiler M., Kohler H. Pseudo-catalic degradation of hydrogen peroxide in lactoperoxidase iodide system // Eur. Journal Biochemistry.- 141, No 1.- R 69-74. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1984.tb08158.x
 15. McCord J., Fridovich I. A quantitative test for superoxide radicals produced in biological systems // Biochemistry journal.- 1982.-203, No 3.-P. 551-558. https://doi.org/10.1042/bj2030551
 16. Green L.C., David A.W., Glosgowski J. et al. Analysis of nitrate, nitrite and [15N] nitrate in biological Fluids // Anal. Biochemistry - 1982.- 126.- No 1,- P. 131-138. https://doi.org/10.1016/0003-2697(82)90118-X
 17. Isukahara H. Miura M., Isusida S. et al. Effect of NOS inhibitors on bone metabolism in growing rats / / Amer. J. Phisiol.- 1996.-271, No 1 - P. 840-845. https://doi.org/10.1152/ajpendo.1996.270.5.E840
 18. Bredt D.S., Snyder S.H. Isolation of nitric oxide syntetase, a calmodulin-requaring enzyme….. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA.- 1990.- 87, No 2,- P. 682-685. https://doi.org/10.1073/pnas.87.2.682
 19. Padgett C.M., Whorton A.R. Culture responses to nitric oxide role of protein S-thiolation/de thiolation // Arch. Biochem. Biophys.- 1998.- 358 (2).- P. 232-242. https://doi.org/10.1006/abbi.1998.0859
 20. Li H, Samouilov A, Liu X, Zweier JL. Characterization of the magnitude and kinetics of xanthine oxidase-catayzed nitrite reduction. Evaluation of its role in nitric oxide generation in anoxic tissues // J. Biol. Chem.- 2001.- No 6.- P. 276-277. https://doi.org/10.1074/jbc.M011648200
 21. Garganta C.L., Bond J.S Assay and kinetics of arginase // Anal. Biochemistry.- 1982.- 126, No 1,- P. 131-138.
 22. Volin M.C., Devidson K.A., Kaminski P.M. i dr. Mekhanizmy peredachi signala oksidant - oksid azota v sosudistoy tkani // Biokhimiya.- 1998.-T.63, vyp. 7,- S. 958-96.13
 23. Ramesh G.T., Manna S.K., Aggarwal B.B., Jadhav A.L. Lead activates nuclear transcription factor- kappaB, activator protein-1, and aminoterminal c-Jun Kinase in pheochromocytoma cells // Toxicol. Appl. Pharmacol:, 1999-V. 155,-P. 280-286. https://doi.org/10.1006/taap.1999.8624
 24. Vaziri N.D., Liang K., Ding Y. Increased nitric oxide inactivation by reactive oxygen species in lead- induced hypertension // Kidney International.- 1999,- Vol.56 (4).- P. 1492-1498. https://doi.org/10.1046/j.1523-1755.1999.00670.x
 25. Vaziri N.D., Ding Y. Effect of lead on nitric oxide synthase expression in coronary endothelial cells: role of superoxide // Hypertension.- 2001.- Vol. 37 (2).- P.223-226. https://doi.org/10.1161/01.HYP.37.2.223
 26. Vaziri N.D., Ding Y., Ni Z. Nitric oxide synthase expression in the course of lead-induced hypertension // Hypertension.- 1999-Vol. 34,-P. 558-562. https://doi.org/10.1161/01.HYP.34.4.558
 27. Gonick H.C., Ding Y., Bondy S.C. et al. Lead- induced hypertension: interplay of nitric oxide and reactive oxygen species // Hypertension.- 1997.- Vol. 30 (6).-P. 1487-1492. https://doi.org/10.1161/01.HYP.30.6.1487
 28. Stezhka V.A., Dmitrukha H.M., Pokrovskaya T.M. etc. (2000), "Criteria of immunotoxicity of heavy metals, screening methods for studying potential toxic and immunotoxic effects of xenobiotics in vitro", Fiziologichnyi zhurnal, 46 (2),65-66.