You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

WORK CONDITIONS AND HEALTH OF WORKERS IN SHOE PRODUCTION

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.031

Morgachova V.I., Kondakova L.G., Dzigal N.O., Dogadayeva I.I., Doshenko V.M., Gorban L.G., Yesin G.P., Ivashenko N.M., Krasilnikova L.I., Mazurets T.A., Solovyov B.G.

WORK CONDITIONS AND HEALTH OF WORKERS IN SHOE PRODUCTION

Sanitary and Epidemiological Station, Dnepropetrovsk

Full article (PDF), RUS

The complex estimation of conditions and character of work of people engaged in shoe industry was conducted. The inten¬sity and strain of work of main occupational groups of shoe- makers is referred to Class 3, 2—3 degree of danger. The analy¬sis of the results of medical examinations shows that most often the pathology is registered in workers of main professions and especially in those exposed to chemical substances. The control over work conditions in shoe industry is not effective. Methodical recommendations have been developed on the control of processes related to production and realization of the footwear.

Key words: shoe production, harmful work conditions, morbidity of workers, control

References

 1. Blagodarnaya O.A., Vinogradova L.A., Volkova O.A. i dr.//Kozhevenno-obuvnaya promyshlennost'.- 1980,-No 5,-S. 21-23.
 2. Blagodarnaya O.A., D'yakova G.A., Vlasova L.A., Grinberg A.A. //Gigiyena truda.-1985.- No 8.- S. 54-56.
 3. Volkova Z.A.//Obuvnaya promyshlennost'.- M., 1967.- Ser. X. Inf. 3. (97).
 4. Mironov A.I., Kirillov V.F., Bul'bulen M.A. i dr.//Meditsina truda.-2001.-No 2.-S. 20-23.
 5. Mironov A.I.//Gigiena truda.-1972.-No 2.-S. 54.
 6. Barkhudaryan M.S., Uloyan S.M.//Meditsina truda- 2001.-No 6.-S. 38.
 7. Khachatryan E.A.//Gigiyena truda - 1972 – No 2.- S. 54.
 8. Sanitarnyye pravila po gigiyene truda dlya obuvnykh predpriyatiyNo 5047-89.
 9. Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchen DSN 3.3.6.042-99.
 10. Derzhavni sanitarni normy vyrobnychoyi zahalnoyi ta lokalnoyi vibratsiyi DSN.3.3.6.039-99.
 11. Sanitarni normy vyrobnychoho shumu, ultrazvuku ta infrazvuku DSN 3.3.6.037-99.
 12. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu, zatv. nakazom MOZ Ukrainy 27 hrudnya 2001 r. No 528.
 13. Dogle N.V., Yurkevich A.YA. Zabolevayemost' s vremennoy utratoy trudosposobnosti.- M., 1984.
 14. Sanitarnyye pravila SP. 1.1.1058-01 “Organizatsiya i provedeniye proizvodstvennogo kontrolya za soblyudeniyem sanitarnykh pravil i vypolneniyem sanitarno-protivoepidemicheskikh (profilakticheskikh) meropriyatiy”, utv. Postanovleniyem Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha RF ot 13 iyulya 2001 g. No 18.
 15. Vysnovok derzhavnoyi sanitarno-hihiyenichnoyi ekspertyzy vid 30.08.2002 r. No 5.10/31347 “Kleyi poliuretanovi ta polikhloroprenovi”, Turechchyna.
 16. Vysnovok derzhavnoyi sanitarno-hihiyenichnoyi ekspertyzy vid 27.03.2002 r. No 911 “Kley universalnyy polikhloroprenovyy”, Ukraina.