You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

WORKING CONDITIONS AND OCCUPATIONAL RISK FOR WORKERS OF MAIN SPECIALTIES AT ACCUMULATOR ENTERPRISES

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.071

Lugovskiy S.P., Poslednichenko I.P.

WORKING CONDITIONS AND OCCUPATIONAL RISK FOR WORKERS OF MAIN SPECIALTIES AT ACCUMULATOR ENTERPRISES

Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine, Kryvyi Rih

Full article (PDF), UKR


The results of comparative analyses of new technologies for lead accumulator production introduced at the enterprises of NAC «ISTA» are presented in the article. Main occupational factors, specifying working conditions at the enterprises of joint- stock company «ISTA» and «ENERGQAVTOMATICA*, were determined. The results of hygienic assessment of working conditions of workers of main specialties at these enterprises by the indices of harmfulness and hazard of the working envi¬ronment, heaviness and intensity of work as well as the assessment of occupational risks for working groups are laid down.

Key words: lead accumulator production, occupational factors, working conditions, occupational risk

References

  1. Hygienic criteria of the environment: Lead, - Geneva: WHO, 1980, - Issue 3, - 192 p.
  2. Kundiyev YUL., Nahorna A.M. (2006), Profesiyni zakhvoryuvannya, shcho vynykayut vnaslidok vplyvu khimichnykh rechovyn,[Occupational diseases developing as a result of exposure to chemicals], Profesiyne zdorovya v Ukrayini. Epidemiolohichnyy analiz 151-165, Kyiv, Ukraine.
  3. Kontrol' soderzhaniya vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony: Metod, ukazaniya No 3936-85: Utv. Pí. san. epid. upr. M-va zdravookhraneniya SSSR 26.09.85.-M., 1985.- 18 s.
  4. Izmereniye kontsentratsiy aerozoley preimushchestvenno fibrogennogo deystviya: Metod, ukazaniya No 4436-87: Utv. Di. san. epid. upr. M-va zdravookhraneniya SSSR 16.12.87.- M., 1987.-26 s.
  5. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi. Hihiyenichni normatyvy: HN 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001: Vydannya ofitsiyne., Kyiv. 200146 s.
  6. Pukovodstvo po otsenke professional'nogo riska dlya zdorov'ya rabotnikov. Organizatsionno-metodicheskiye osnovy, printsipy i kriterii otsenki, rukovodstvo: R 2.2. 1755-03: Izdaniye ofitsial'noye. Minzdrav Rossi. M., 2003 - 23 s.
  7. UN. Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS).- New York and Geneva: United Nations. 2003 (ISBN 92-1-116840-6).- 443 p.