You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

HYGIENIC AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ESTIMATION OF OCCUPATIONAL ACTIVITY OF POWER SYSTEMS CONTROLLERS

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.01.013

Yena T. A.

HYGIENIC AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL ESTIMATION OF OCCUPATIONAL ACTIVITY OF POWER SYSTEMS CONTROLLERS

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), UKR

The results of hygienic and psychophysiological researches of work conditions of power systems controllers are laid down. It was established that occupational activity of controllers is going on under conditions of the effect of physical and psy¬chophysiological factors of the work environment. The work of controllers was estimated as very strained. Changes of indices of the cardiovascular system can be considered as a reaction to such strain.

Key words: controllers of the power system, work conditions, factors of the work environment, psychophysiological indices, information signal

References

 1. Hihiyenichna klasyfikatsiya pratsi za pokaznykamy shkidlyvosti ta nebezpechnosti faktoriv vyrobnychoho seredovyshcha, vazhkosti ta napruzhenosti trudovoho protsesu,- Kyiv, 2001HN 3.5,- 3.8;6.6.1-083-2001 r.
 2. Vorona A.A., Golovkina O.L. Otsenka i korrektsiya funktsional'nogo sostoyaniya organizma aviatsionnykh spetsialistov rabotayushchikh s videodispleynymi terminalami. // Voyen,-med. zhurn.-2000.-No 5.-S. 56-58.
 3. Danilova N.N., Astaf'yev S.V. Izmeneniye variabel'nosti serdechnogo ritma pri informatsionnoy nagruzke. // Zhurnal vysshey nervnoy deyatel'nosti im. I.P. Pavlova.- 1999.-T. 49, No 1.-S. 28-38.
 4. Derzhavni sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchenʹ DSN 3.3.6.042-99.
 5. Derzhavni sanitarni pravyla i normy po roboti z vizualʹnymy dyspleynymy terminalamy elektronno-obchyslyuvalʹnykh mashyn DSanPiN 3.3.2.00798. 2000.-26 s.
 6. Derzhavni sanitarni pravyla i normy pry roboti z dzherelamy elektromahnitnykh poliv DSanPiN 3.3.6.096-02.
 7. Kalnish V.V. (1994), “The change in the voltage of the body subsystems in people working in shifts”, Meditsina truda i prom. Ekologia,11, 36-39.
 8. Kaplan A.YA. Variabel'nost' ritma serdtsa i kharakter obratnoy svyazi po rezul'tatu operatorskoy deyatel'nosti u cheloveka / /Zhurnal vysshey nervnoy deyatel'nosti im. I.P.Pavlova.- 1999,- T.49, No 2.-S. 345-350.
 9. Krasnyuk E.P., Martirosova V.G., Basanets A.V., Kharchenko T.D. Kumeda I.V., Ermakova O.V., Ivanov D.A. Ishchenko A.D. (2004), “The health status of air traffic controllers by a comprehensive medical examination”, Gigiyena truda, Issue 35,382 -391.
 10. Makarenko N.V. Psikhofiziologicheskiye funktsii cheloveka i operatorskiy trud.- K.: Naukova dumka, 1991.-216 s.
 11. Navakatikyan A.O., Kryzhanovskaya V.V. Vozrastnaya rabotosposobnost' lits umstvennogo truda.- K.: Zdorov'ya. 1979.-S. 98-99.
 12. Navakatikyan A.O., Sytnik N.I., Kalnish V.V. (1995), “Optimization of shift work: shift schedules (literature review)”, Meditsina truda i prom. ekologia, 1, 22-26.
 13. Navakatikyan O.O., Kalnish V.V. (1998), “Physiological support of occupational activity of power plant operators and users of video display terminals (VDT)”, Problemy meditsiny truda [Problems of Occupational health],173-177.
 14. 14. Novikov V.S.. Lustin S.I., Blazhnik A.A. i dr. Izmeneniye rabotosposobnosti operatorov kolloidno-izmeritel'nykh kompleksov v protsesse sutochnogo dezhurstva // Voyen-med. zhurn. -1997.- No 6.- S.55-59.
 15. Pyshnov G.Yu., Apykhtin K.A. Kudievsky Y.V. Ivanov D.A. (2003),” The study of the syndrome of "burnout" in the air traffic control personnel”, Gigiyena truda, Issue. 34, 2, 476-483.