You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

METHODS ON IMPROVING MEDICAL CARE OF COAL MINERS BY SCREENING RESULTS OF THEIR OCCUPATIONAL RISKS

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Perederiy G. S.1, Lastkov D. O. 1, Vetrov S. F. 2, Partes O. V.1

METHODS ON IMPROVING MEDICAL CARE OF COAL MINERS BY SCREENING RESULTS OF THEIR OCCUPATIONAL RISKS

1 M. Gorky Donetsk National Medical University
2 Donetsk State Sanitary and Epidemiological Station

Full article (PDF), UKR

It is established that demographic crisis and difficult economic situation in coal branch influence age-relation, work experience and employee turnover of mine workers. The average age and work experience of almost all miners, engaged in underground works, reach pension bounds. As a result, half of mine workers of auxiliary professions and almost all those of main occupations, undergo occupational risks. The situation is complicated by the expressed occupational migration. In view of this, there are proposed measures on improvement of medical care in order to preserve work ability and health of workers, directed at prevention of occupational diseases.

Key words: coal miners, occupational risks, prevention

References

  1. Kundiev Yu, I,, Nahorna A.M. (2006), Profesiyne zdorov’ya v Ukraini [Occupational health in Ukraine], Avicenna, Kyiv, Ukraine.
  2. Profesiyne zdorov'ya shakhtariv - problema sotsialna i naukova / Moskalenko V., Kundiyev YU., Mukhin V., Perederiy H. // Visnyk NAN Ukrayiny.- 2001.- No 1.- S. 32-39.
  3. Mukhin V.V., Perederiy G.S., Basanets A.V., Kharkovenko N.M. (2006), “Social and hygienic analysis of occupational morbidity forming mechanisms in coal miners, prophylactic measures”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2. 63-73.
  4. Metodicheskiye rekomendatsii po opredeleniyu sanitarnykh kharakteristik osnovnykh rabochikh professiy ugol'nykh shakht / N. I. Menyaylo, V. P. Grebnyak, B. A. Gryadushchiy.- Donetsk, 1983.- 25 s.
  5. Profesiyni ryzyky vplyvu vyrobnychoho pylu na hirnykiv ochysnykh vyboyiv vuhilnykh shakht / Perederiy H. S., Ponomarenko A. M., Shemyakin H. M., Vyetrov S. F. // Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2009.- No 2.- S. 21-30.
  6. Udoskonalennya metodyky hihiyenichnykh doslidzhen ta otsinky umov pratsi hirnykiv vuhilnykh shakht / Perederiy H. S., Lastkov D. O., Vyetrov S. F., Reshetyuk V. A. // Vestnyk hyhyeny y épydemyolohyy.- T 14.- No 2.- 2010.- S. 242-248.
  7. Pytannya udoskonalennya derzhavnoho sotsialno- hihiyenichnoho monitorynhu umov pratsi ta stanu zdorov'ya hirnykiv vuhilʹnykh shakht / Perederiy H. S., Mukhin V. V., Ponomarenko A. M., Timoshyna D. P. // Aktualni pytannya profilaktyky, diahnostyky ta likuvannya profesiynykh zakhvoryuvan.- Donetsk, 2007.- S. 150-156.
  8. Udoskonalennya systemy medyko-sanitarnoho zabezpechennya pratsyuyuchykh u ryzykonebezpechnykh haluzyakh shlyakhom vprovadzhennya sotsialno-hihiyenichnoho monitorynhu (na prykladi vuhilnoyi promyslovosti) / Orda O. M., Berezhnov S. P., Perederiy H. S., Ponomarenko A. M. // Okhorona zdorov'ya Ukrayiny.- 2008.- No 1.- S. 56-62.
  9. Vdoskonalennya hihiyenichnykh zasad otsinky vplyvu umov pratsi na zdorov'ya hirnykiv na osnovi kontseptsiyi “pryynyatnoho ryzyku” / Ponomarenko A. M., Perederiy H. S., Mukhin V. V. // Ukr. zhurn. z probl. medytsyny pratsi.- 2009.- No 4.- S. 23-31.
  10. Tekhnolohiya monitorynhu umov pratsi ta zdorov'ya pratsyuyuchykh v systemi kompleksnoyi bezpeky zhyttyediyalnosti i profesiynoho zdorov'ya shakhtariv / Umanskyy V. YA., Perederiy H. S., Lastkov D. O. [ta in.] // Vestnyk hyhyeny y épydemyolohyy.- T. 14.- No 1.- 2010.- S. 189-194.
  11. Kundiev Yu.I., Chernyuk V.I., Vitte P.M. (2001),”The study of occupational health risk is an urgent problem in occupational health”, Zhurnal AMN Ukrainy, 7(3 ), 550-559.
  12. Chernyuk V.I. (2001), “The concept of occupational health risk is the basis for improving occupational disease prevention”, Gigiyena truda, Issue 32, 9-13.
  13. Chernyuk V.I., Perederiy G.S. (2003), “Actual problems of occupational medicine in modern conditions”, Dovkillya ta zdorov’ya, 1, 37- 40.