You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

TO THE PROBLEM OF HYGIENIC ASSESSMENT OF MICROCLIMATE IN MODERN PRODUCTION PREMISES

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.086

Gvozdenko L.O.

TO THE PROBLEM OF HYGIENIC ASSESSMENT OF MICROCLIMATE IN MODERN PRODUCTION PREMISES

Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv

Full article (PDF), RUS

In modem conditions the microclimate of production premises requires more precise assessment due to its effect on the func­tional state of workers, their work ability and fatigue that can promote solving problems of microclimate optimization. New technologies for optimization of microclimatic conditions using energy-saving ones (radiation and electric heat, air condi­tioning, etc.) aimed at improvement of the sanitary legislation should be assessed. The review of main problems, occurring in the assessment of the mentioned factor, when examining work places is given.

Key words: production premises, microclimate, hygienic assessment, sanitary legislation

References

 1. Gigiyena truda/Rukovodstvo pod redaktsiyey L.K. Khotsyanova - M.: Meditsina, 1956 - 474 s.
 2. Hot Environments-Estimation of the Heat Stress on Working Men, based on the WBGT - index (wet bulb globe temperature) ISO 7730-84 (E)
 3. Suvorov G.A., Afanas'yeva R.F., Gubernskiy YU.D. Mikroklimat promyshlennykh i grazhdanskiy zdaniy. Ekologicheskiye i gigiyenicheskiye aspekty / Pod red. N.F. Izmerova-M.: Red.zh. "Okhrana truda i sots. Strakhovaniye", 1999-108 s.
 4. Health factors involved in working under conditions of heat stress WHO Technical Report Series, No 412, Geneva, 1969, 31 h.
 5. DSN 3.3.6.042-99 - Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchen.
 6. Erman I.M. Osnovy gigiyeny proizvodstvennogo mikroklimata v goryachikh tsekhakh. - /M.: Meditsina, 1964-264 s.
 7. SN 245-71 Sanitarnyye normy proyektirovaniya promyshlennykh predpriyatiy. M., 1972-95 s.
 8. Afanas'yeva R.F., Bessonova N.A., Burmistrova O.V., Gubernskiy YU.D., Repin G.N. Mikroklimat // Fizicheskiye faktory. Ekologo-gigiyenicheskaya otsenka i kontrol'.- Tom 2.- M.: Meditsina, 1999.- S. 356-422.
 9. Tkachuk K.N., Khalimovskyy M.O., Zatsarnyy V.V. Osnovy okhorony pratsi// Za red K.N. Tkachuka i M.O. Khalimovskoho - K.: "Osnova", 2003.- 402 s.
 10. Otsenka teplovogo sostoyaniya cheloveka s tsel'yu obosnovaniya gigiyenicheskikh trebovaniy k mikroklimatu rabochikh mest i meram profilaktiki okhlazhdeniya i peregrevaniya. - Metod, rekom. No 5168-90.- M., 1990-20 s.
 11. Perelik profesiynykh zakhvoryuvan. Post. Kab.Min. Ukrainy No 1662 vid 8.11.2000 r. - 23 s.
 12. Afanas'yeva R.F., Repin G.N., Bessonova N.A., Babayan M.A. Problema normirovaniya mikroklimata na rabochikh mestakh v proizvodstvennykh pomeshcheniyakh. - Med. truda i prom. ekologii.- No 12, 1996.-S. 14-17.
 13. Gvozdenko L.A. Gigiyenicheskoye znacheniye opticheskogo izlucheniya nagretykh tel v usloviyakh sovremennogo proizvodstva. - Avtoreferat dokt. dis. - Kyiv, 1987. -42 s.
 14. Gvozdenko L.A., Beseda A.YU. O hyhyenycheskoy otsenke system luchystoho otoplenyya pomeshchenyy.- Materyaly nauchno-prakt. konf. "Aktualni pytannya hihiyeny ta ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny" - Kyiv.- 2005.- S. 44-45.