You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

WORK CONDITIONS IN ANTI-TUBERCULOSIS ESTABLISHMENTS OF UKRAINE AS A RISK FACTOR OF OCCUPATIONAL TUBERCULOSIS DEVELOPMENT (A NATIONAL STUDY - 2011)

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Shtan'ko V. L.1,2, Varyvonchyk D. V.1

WORK CONDITIONS IN ANTI-TUBERCULOSIS ESTABLISHMENTS OF UKRAINE AS A RISK FACTOR OF OCCUPATIONAL TUBERCULOSIS DEVELOPMENT (A NATIONAL STUDY - 2011)

1 SI «Institute for Occupational Health of NAMS of Ukraine», Kyiv
2 Kyiv city central anti-tuberculous dispensary

Full article (PDF), UKR

The results of studies show that in anti-tuberculosis establishments (ATE) of Ukraine unfavorable sanitary and hygienic conditions, nonobservance of hygienic standards on work conditions, insufficient respiratory protection of the personnel from М.tuberculosis (MBT), unsatisfactory sanitary and life conditions for workers, defects in training and attestation of workers for work with TB patients are main factors in risk development of TB in medical workers. There is a high degree of work-related biological hazard in ATE, caused by risk of TMB infection at workplace and development of occupational TB in medical workers.

Key words: tuberculosis, anti-tuberculosis establishments, work conditions, medical workers, occupational diseases

References

  1. Aktualni pytannya shchodo zakhvoryuvanosti tuberkulozom medychnykh pratsivnykiv / L. M. Valevska // Vseukr. nauk.- prakt. konf. “Faktory ryzyku v umovakh pratsi medychnykh pratsivnykiv ta rozrobka propozytsiy shchodo profilaktyky profesiynykh ta vyrobnycho obumovlenykh zakhvoryuvan”.- K., 2006.- S. 28.
  2. Balybina O. A. Infektsionnaya zabolevayemost' personala v LPU / O. A. Balybina // Mater. mezhdun. kongr.: Strategiya i taktika bor'by s vnutribol'nichnymi infektsiyami na sovremennom etape razvitiya meditsiny.- M., 2006.- S. 30-31.
  3. Boyko I. B. O sostoyanii zdorov'ya meditsinskikh rabotnikov RF / I. B. Boyko, A. V. Sashin // Rossiysk. med.- biolog, vestn. im. akad. I. P. Pavlova.- 2008.- No 3.- S. 40-48.
  4. Boloshinov A. B. Sostoyaniye professional'noy zabolevayemosti meditsinskikh rabotnikov v Respublike Buryatiya / A. B. Boloshinov, N. V. Mantanova, A. O. Romanova // Byulleten' VSNTS SO RAMN.- 2008.- No 3.- S. 49-50.
  5. Gorblyanskiy Yu. Yu. Aktual'nyye voprosy professional'noy patologii meditsinskikh rabotnikov / Yu. Yu. Gorblyanskiy // Mater. vyyezdn. zaseday. sekts. “Profpatologiya” problemn. komis. RAMN “Nauchnyye osnovy meditsiny truda”.- Rostov-na-Donu, 2002.- S. 45-54.
  6. Kundiev Yu.I., Varyvonchyk D.V., Nahorna A.M., Sokolova M.P. (2010), “Morbidity of occupational tuberculosis in Ukraine (1993-2008)”, Ukrainian Journal of Occupational Health, 2, 3-8.
  7. Perel'man M. I. Tuberkulez v Rossii / M. I. Perel'man // Consilium medicum.- 2001.- T. 3, No 12.- S. 12-20.
  8. Protsyuk R. H. Suchasni problemy epidemiyi tuberkulozu v Ukrayini: prychyny ta shlyakhy yiyi podolannya / R H Protsyuk // Zdor. Ukr.- 2008.- No 16/1.- C. 63-66.
  9. Cole E. Characterization of infectious aerosols in health care facilities: an aid to effective engineering controls and preventive strategies / E. Cole, C. Cook // Am. J. Infect. Control.- 1998.- V. 26, No 4.- P 453-464.
  10. Mullan R. J. Tuberculosis prevention, control and surveillance / R. J. Mullan // Encyclopedia of Occupational Safety and Health - Ed. 4th [e. resp.] / ILO.
  11. Nienhaus A. Tuberculosis in healthcare workers / A. Nienhaus // Pneumologie.- 2009.- V. 63, No 1.- P. 23-30.
  12. Parker J. E. Professionally acquired pulmonary infections / J. E. Parker, A. A. Marfin, A. F. Hubbs [et al.] // Encyclopedia of Occupational Safety and Health - Ed. 4th [e. resp.] / ILO.